KIKA - 06.12.18

Vlády České a Slovenské republiky podporují urychlené propojení obou zemí kvalitní dopravní infrastrukturou…

„Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů

Stav dopravní infrastruktury na střední a východní Moravě a její nedostatečné propojení se sousedními regiony je překážkou udržitelného rozvoje regionu. Tato situace je základním impulsem pro konání již IV. ročníku mezinárodní konference, kterou pořádá „Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě“ ve čtvrtek 25. září 2014 ve Společenském domě v Luhačovicích.

„Cílem našeho občanského sdružení je pozitivně ovlivňovat proces řešení této situace v regionu, který z hlediska ekonomické výkonnosti a sociálních podmínek má jedno z nejhorších postavení v České republice. K tomu se na občanském principu snažíme spojit neformální sílu partnerů našeho sdružení a občanů s odbornými kruhy, politickou reprezentací a výrobní sférou. Naším cílem je koncepční a dlouhodobě platné řešení současné situace. A k tomu je vhodnou diskuzní platformou tato konference,“ uvedl předseda Libor Lukáš.

Tuto iniciativu, překračující významem hranice regionu, podpořili udělením záštity předsedové vlád České i Slovenské republiky, ministr dopravy ČR, hejtmani Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje, předsedové Trenčianského a Žilinského kraje a primátor města Přerova. Všichni výše uvedení zdůraznili význam vzájemné spolupráce na řešení odpovídající kvality dopravního propojení Pomoraví a Pováží a jeho přínos pro hospodářský rozvoj obou regionů. Konference rovněž reagovala na společné jednání vlád České a Slovenské republiky, konané na jaře tohoto roku ve Skalici. Účastníci setkání jednoznačně podpořili nutnost dalšího propojení obou zemí kapacitní dopravní infrastrukturou. Osobní účast ministra dopravy Antonína Prachaře, ale i dalších významných hostů z České i Slovenské republiky, podtrhla význam konference.

Hlavním tématem konference byla problematika připravenosti infrastrukturních projektů pro  příští plánovací období EU v letech 2014 - 2020. V této souvislosti se mluvilo především o koncepčním dokumentu z dílny ministerstva dopravy „Dopravní sektorové strategie ČR“. Hlavní diskuze se však vedla také o tom, jak budou naplněny dopravní priority  regionu střední a východní Morava. V diskuzních příspěvcích zazněla problematika urychlení přípravy a výstavby dálnice D1 v okolí Přerova, tj. Říkovice – Lipník nad Bečvou, rychlostní silnice R 49 (CZ) – R6 (SK) Hulín – Fryšták – státní hranice SR - Púchov, rychlostní silnice R55 Otrokovice – Uherské Hradiště - Břeclav, silnice I/35 Valašské Meziříčí - Palačov, I/57 Obchvat Valašského Meziříčí, modernizace železniční trati Otrokovice – Zlín - Vizovice, modernizace trati Brno - Přerov a dalších infrastrukturních projektů, které ovlivňují socio-ekonomický rozvoj regionu. „Debata se během dne dotýkala i témat z oblasti dlouhodobé koncepce financování výstavby české dopravní infrastruktury, problematiky veřejných zakázek a také otázek souvisejících s průtahy při legalizaci staveb a stavební legislativy,“ dodal Libor Lukáš.

Aktuálním tématem konference byla současně i rekonstrukce dálnice D1 mezi Prahou a Brnem, která významným způsobem denně komplikuje a zpomaluje dopravu po této klíčové dopravní tepně směrem na Moravu a z Moravy na Prahu.  „Zazněl zde silný apel na technicky promyšlenou a hlavně urychlenou realizaci souboru všech staveb na D 1. Tak, aby motoristická veřejnost byla ochotna tento přechodný stav uzavírek a omezení s porozuměním akceptovat,“ uzavírá Libor Lukáš.

 

Účastníci konference na závěr jednání přijali tzv. „LUHAČOVICKOU VÝZVU 2014“, která je přílohou  tiskové zprávy.

Příloha: „LUHAČOVICKÁ VÝZVA 2014“

Podrobnější informace o konferenci naleznete na www.konference-morava.cz

e-mail: info@infrastrukturamorava.cz, www.infrastrukturamorava.cz