Státní zakázky pro stavební firmy v dubnu intenzivně rostly

Praha 15. května - Počet i finanční hodnota stavebních zakázek vyhlášených veřejnými investory v dubnu navázaly na růst v předchozích měsících, a plánovaný objem investic tak vzrostl oproti stejnému období minulého roku až o 80,6 procenta. Vývoj zakázek zadaných již konkrétním stavebním firmám k realizaci také vzrostl – z pohledu investovaných prostředků o 17,3 procenta. Zvýšená aktivita veřejných investorů tak spolu s dalšími faktory ovlivnila i růst českého stavebnictví v letošním prvním čtvrtletí (po předchozích pěti letech propadu jeho výkonů). Klíčovým faktorem pro celoroční vývoj sektoru z pohledu veřejných investic bude podle Kvartální analýzy českého stavebnictví společnosti CEEC Research aktivita veřejných investorů v několika příštích měsících.

 

Veřejní investoři pokračují v trendu z úvodu letošního roku a počet i finanční hodnota vyhlášených stavebních zakázek v dubnu nadále rostly. Počet vyhlášených stavebních zakázek, o které se mohou stavební firmy ucházet, vzrostl o 48,4 procenta. Při zachování srovnatelných limitů zakázek podle legislativy platné v minulém roce se jedná o nárůst 51,4 procent. Finanční hodnota plánovaných investic vzrostla o 80,6 procenta, při zachování srovnatelných limitů se jedná o nárůst 81,6 procent.

 

V lednu až dubnu 2014 bylo ve Věstníku vyhlášeno 1 187 veřejných stavebních zakázek, což ve srovnání se stejným obdobím minulého roku  představuje nárůst o 49,7 %. Celková předpokládaná hodnota výše uvedených staveb v lednu až dubnu 2014 činila 42,1 mld. Kč a byl zaznamenán její meziroční růst o 51,1 %. „Rostoucí objem vyhlášených zakázek ukazuje na potenciální další příliv nové práce do českého stavebnictví. Kritické budou pro sektor zejména dva následující faktory. První – jak rychle se podaří vyhlášená výběrová řízení dokončit a zakázky zadat k realizaci. Druhý – za jaké ceny budou zakázky vytendrovány. Pokud bude jediným kritériem pro výběr nejnižší cena, přičemž víme, že některé stavební firmy jsou ochotny nabídnout i dumpingovou cenu, přineslo by to pro sektor další výrazné problémy, které by už tak napjatou situaci na trhu ještě zhoršily,vysvětluje Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research.

Z pohledu zakázek, které již byly stavebním firmám v lednu až dubnu 2014 zadány k realizaci, můžeme pozorovat výrazný nárůst. Jak ukazují nejnovější údaje Věstníku VZ, za první čtyři měsíce tohoto roku bylo zadáno 1 275 stavebních zakázek (ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 tento počet vzrostl o 45,5 %). Pokud bychom modelově upravili data při srovnatelných limitech, dostaneme meziroční nárůst počtu zadaných zakázek až o 100,0 %. Tato zvýšená aktivita veřejných zadavatelů rovněž přispěla k lepším výsledkům stavebnictví v prvním čtvrtletí 2014. České stavebnictví za první tři měsíce tohoto roku vzrostlo o 8,4 procenta.

 

Hodnota zadaných stavebních zakázek v lednu až dubnu 2014 činila 30,5 mld. Kč a meziročně vzrostla o 63,3 %. Pokud bychom posuzovali hodnotu zadaných zakázek podle srovnatelných limitů, dostaneme meziroční nárůst o 68,0 %. „Růst objemu zadaných zakázek je výborná zpráva. Přispělo k tomu i ukončení několika výběrových řízení, které se dlouhodobě nedařilo ukončit kvůli komplikacím způsobených zákonem o zadávání veřejných zakázek. Tyto komplikace se stále ještě nepodařilo zcela odstranit, ale naše komora ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj intenzivně pracuje na novele takového zákona, který by již byl v souladu s požadavky EU. Tyto požadavky EU musíme do naší legislativy nejpozději do konce roku 2015 zapracovat,uvádí Robert Pergl, předseda Komory administrátorů veřejných zakázek.


Co dále čeká české stavebnictví a jaké klíčové kroky pro jeho další směřování se připravují, o tom budou s více než 450 řediteli stavebních firem diskutovat na Setkání lídrů českého stavebnictví 2014 prezident České republiky Miloš Zeman, předseda Vlády ČR Bohuslav Sobotka, ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová, ministr dopravy Antonín Prachař a ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Více na www.ceec.eu