Komatsu potřebu bagr

Růst stavebnictví zpomalí

Stavebnictví sice čeká v letošním i příštím roce další růst, tentokrát ale velmi mírný. Menší objem práce letos očekávají ředitelé stavebních společností zabývajících se inženýrskými stavbami. Firmám by měly stoupnout také tržby, přičemž vyšší výnosy v roce 2016 očekávají malé a středních společnosti a firmy pozemního stavitelství. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2016 zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se společností SGCP, divize Weber.

 

Mírný růst stavebního sektoru předkládají v letošním roce dvě třetiny (66 procent) ředitelů stavebních společností, přičemž výkon by se měl v průměru zvýšit o 1,0 procenta. Rozdíly v odpovědích se však objevují v závislosti na zaměření a velikosti firmy. Optimističtí jsou v tomto ohledu představitelé středních a malých společností (růst 1,3 procenta) a zástupci firem, které se zabývají převážně pozemními stavbami (růst 1,7 procenta). Ředitelé velkých stavebních společností neočekávají, že by státní investorské organizace zadaly k realizaci větší množství velkých zakázek, a proto předpovídají stagnaci sektoru (růst 0,2 procenta). Nedostatek velkých staveb, který bude pravděpodobně způsoben novelou zákona EIA, povede v oblasti inženýrského stavitelství k poklesu stavební produkce o 0,9 procenta. „Stavebnictví po předchozích dvou letech růstu přibrzdilo svou nastartovanou konjunkturu. Důvodem je jednak propad na straně zadaných veřejných zakázek, kterých jen za první čtvrtletí ubylo o více než 41 %, a rovněž i chybějící výraznější oživení na straně privátních investorů. Pokud se podaří opět vypsat a rozběhnout nová výběrová řízení jak od privátních, tak i veřejných investorů, mohlo by české stavebnictví udržet v letošním roce alespoň mírný růst. Podporou toho je aktuální růst počtu (+19,4 %) i objemu (+3,7 %) zahajovaných veřejných výběrových řízení v prvním čtvrtletí 2016,“ říká Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research. „Pro letošek očekáváme, že české stavebnictví poroste pouze v případě, že se vyřeší problémy kolem EIA a rozběhnou se práce na připravovaných velkých infrastrukturních projektech. V takovém případě předpokládáme dostatečnou zásobu práce. Optimisticky se díváme na soukromý sektor, který táhne snadná dostupnost úvěrů. Výpadky v oblasti nerealizovaných infrastrukturních staveb by však nahradit nemohl,“ komentuje situaci Patrik Choleva, finanční ředitel Skanska ČR a SR. „Řada staveb se bude potýkat s vlivem EIA. V očekávání je též Zákon o zadávání veřejných zakázek, kdy by se zadavatel nemusel orientovat jen na cenu a měl by v tom více jasno,“ konstatuje Robert Mikeš, marketingový ředitel, divize Weber Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s.

j9jh4dpd86753tbbmoal.jpg

„Stále ještě přetrvává jiskřička naděje, že si státní úředníci uvědomí význam infrastrukturálních zakázek pro celou českou ekonomiku a začnou aktivně konat na národní i bruselské úrovni – odhadem až 70 % vynaložených prostředků se vrací zpět do veřejných rozpočtů, každé vytvořené nebo zachované místo ve stavebnictví vytváří 2–2,5 pracovních míst v návazných odvětvích," vysvětluje problém s aplikací nového zákona EIA Karel Koszegi, ředitel pro Business Development CEMEX Czech Republic.

Společně s pozitivním vývojem objemu zakázek mírně porostou také tržby stavebních firem, a to v průměru o 1,6 procenta. I v tomto případě se odpovědi liší napříč sektorem. Zatímco malé a střední firmy a pozemní společnosti si polepší o 2,2, respektive 3,2 procenta, ředitelé velkých společností a firem zabývajících se inženýrskými stavbami predikují propad výnosů o 0,2, respektive 2,5 procenta.  „Reálných stavebních zakázek ve skutečnosti není tolik, jak by se na první pohled mohlo zdát. Stavební produkci všude na světě ve značné míře tvoří obnova a budování nových obytných budov a komplexů. Avšak situace, kdy se například v Praze dokončilo o více než tisíc bytů méně než před rokem, je v době rekordního zájmu o nové byty paradoxní,“ upozorňuje Karel Branda, ředitel společnosti Trigema Building.

Mírný růst stavebnictví bude podle ředitelů stavebních společností pokračovat i v příštím roce, a to v průměru o 1,5 procenta. V roce 2017 pak s dalším navýšením tržeb v průměru o 2,3 procenta počítá sedm z deseti zástupců stavebních společností. „K výraznému růstu stavebnictví vede jediná cesta, kterou jsou státní investice do infrastruktury. Existuje zde potenciál pro vyšší využití období levných peněz a nízkých cen. Dokud se tak nestane, čeká stavebnictví dlouhé období mírného růstu, mírných poklesů a stagnace,“ říká Pavel Kliment, partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti, KPMG Česká republika.

 twux8k06p394q4o5t5lh.jpg

Výrobní kapacity stavebních společností jsou v současnosti zaplněny z více než čtyř pětin (85 procent), přičemž firmy mají nasmlouvané zakázky v průměru na dalších 7 měsíců. Pro bezmála třetinu stavebních společností (30 procent) tento stav představuje v meziročním srovnání navýšení počtu nasmlouvaných zakázek, zatímco jejich pokles ve srovnání se stejným obdobím minulého roku hlásí čtvrtina (25 procent) firem. Největší rezervy kapacit mají inženýrské společnosti, které jsou naplněné z 81 procent.

„Nadále věřím v pokračování růstu stavebního trhu navazujícího na pozitivní růst v roce minulém. Naším trhem je zejména pozemní stavitelství a rezidenční výstavba, jejichž růst v kombinaci s rostoucí spotřebou domácností, která zahrnuje nejen investice do nákupu nemovitostí, ale i do samotné výstavby či rekonstrukce, výrazně ovlivňuje naše výsledky.  Skupina Saint-Gobain také neustále inovuje své produktové portfolio a uvádí na trh nové stavební materiály, které nabízejí uživatelům budov inovativní řešení zejména z pohledu akustiky, tepelné pohody, světelného komfortu a kvality vnitřního prostředí. Zvyšující se poptávka po těchto řešeních samozřejmě také určitě pozitivně ovlivní naše letošní výsledky,  předpokládá Tomáš Rosák, předseda představenstva Saint-Gobain Construction Products CZ.

Obavy z nedostatku kapacit za dané situace potvrdila třetina (34 procent) společností. Na nedostatek lidí si stěžovaly především malé a střední společnosti a firmy zabývající se pozemními stavbami. „Současný alarmující, téměř čtyřicetiprocentní propad uzavřených zakázek ukazuje na pokles objemu stavební výroby. Kapacity firem nebudou ani nadále plně využité. To vyvine další značný tlak na zvýšení efektivity firem. Nestačí přitom jen další kolo škrtání a odkládání investic. Zákonitě bude docházet k zásadnímu zlepšování́ procesů s využitím moderních informačních technologii. Cílem bude dosahování vyšší́ výkonnosti v kombinaci s vyšší spokojeností externích partnerů a vlastních zaměstnanců̊,“ uzavírá Petar P. Stanchev, předseda představenstva aplis.cz, a. s.

 

Kvartální analýzu českého stavebnictví Q2/2016 najdete k bezplatnému stažení na

www.ceec.eu