husqvarna

Projektové firmy očekávají letos šestiprocentní růst, polovina z nich se ale potýká s nedostatkem kapacit

Rok 2016 přinese více než šestiprocentní růst objemu projektových prací. Optimistické jsou projektové firmy také ve výhledu na rok příští, i když nárůst objemu zakázek by měl být zhruba poloviční. Téměř polovina společností se letos obává, že nebude mít dostatek zaměstnanců na realizaci zakázek. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2016 zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se společností SGCP, divize Weber.

 

Trh s projektovými pracemi poroste v letošním roce v průměru o 6,6 procenta, shoduje se na tom osm z deseti (80 procent) ředitelů projektových kanceláří. Základem uvedeného růstu projektového trhu by měl být růst jak soukromých, tak veřejných investic, což potvrzuje 83, respektive 79 procent dotázaných ředitelů. Společnosti zaměřené na projekty pro pozemní stavitelství jsou aktuálně optimističtější a očekávají, že by letos mělo dojít k růstu objemu prací v průměru o 7,1 procenta. Ředitelé firem zabývajících se přípravou projektů pro inženýrské stavby pak predikují růst 4,8 procenta. „Náš největší objednatel  – Ředitelství silnic a  dálnic ČR  – začal již v  loňském roce masívně dohánět manko v  projektové přípravě silničních staveb z  předchozích let a očekáváme, že letošní i příští rok proběhne ve stejném tempu. Kapacity projekčních firem v segmentu dopravní infrastruktury atakují naplněnost 100 %, naše společnost není výjimkou,“ říká Aleš Trnečka, předseda představenstva a ředitel, Dopravoprojekt Brno, a. s.

 efs62qwp4rssjjzlk4k2.png

Vzhledem k růstu objemu zakázek očekávají ředitelé projektových kanceláří také zvýšení svých tržeb. Ty by měly v roce 2016 stoupnout v průměru o 5,4 procenta, na čemž se shodlo 82 procent dotázaných společností. V predikci objemu prací jsou méně optimistické firmy zabývající se přípravou inženýrských staveb, které tento rok očekávají růst tržeb o 3,9 procenta. „Využitá BIM nástrojů umožnuje našim zákazníkům výrazně zvýšit efektivitu práce. Pokud jsou tyto nástroje správně implementovány a používány, přináší možnost zpracovat více projektů se stejným týmem lidí v porovnání s tradičními 2D postupy,“ říká Miroslav Kohout, Country Manager, GRAITEC.

 

V dlouhodobém horizontu jsou předpovědi ředitelů projektových kanceláří o poznání opatrnější. V roce 2017 počítají s růstem sektoru v průměru o 2,8 procenta, přičemž tržby by se ve stejném období měly zvýšit v průměru o 2,5 procenta. „Oživení na trhu projekčních prací vnímáme i my jako poskytovatel tiskových služeb pro projektanty a architekty. V porovnání s loňským rokem je to nárůst 21%. Jde jak o liniové tak pozemní stavby, " komentuje vývoj Jaroslav Kasl, ředitel divize PLAN Copy General.

ic3titegtozx9bbqerj9.png 

Projektové společnosti jsou v současné době vytížené v průměru na 91 procent, ve srovnání s předchozími dvěma lety však jde o mírný pokles. Nepatrně vyšší vytížení (95 procent) přitom vykazují společnosti zabývající se inženýrským stavitelstvím. Zakázky mají projektové kanceláře nasmlouvané v průměru na dalších 6 měsíců. Pro bezmála dvě pětiny (38 procent) z nich tento stav představuje v meziročním srovnání navýšení počtu nasmlouvaných zakázek. Pokles zakázek ve srovnání se stejným obdobím minulého roku hlásí zhruba desetina firem (7 procent). Lépe si v tomto ohledu vedou projektové kanceláře zaměřené na inženýrské stavby, které potvrdily větší množství práce dokonce v polovině případů (52 procent). „Jako dodavatelé informačního systému pro projektové a inženýringové společnosti můžeme potvrdit zvýšený zájem ze strany společností, a to především od firem, které řešení dlouhodobě odkládaly. V důsledku toho se i náš zásobník práce naplnil a taktéž se na českém trhu začínáme potýkat s nedostatkem kvalifikovaných kapacit. Věnovat se proto budeme především budování dlouhodobých vztahů s perspektivními a rostoucími společnostmi,“ komentuje situaci na trhu Tomáš Krejča, Maconomy Reengineering Consultant - BenchCom, s.r.o. 

 

Za těchto okolností se téměř polovina (43 procent) ředitelů projektových kanceláří obává nedostatku pracovníků pro realizaci zakázek, přičemž v průměru jim chybí až čtvrtina zaměstnanců (24 procent). Třetinový nadbytek pracovních sil (29 procent) naopak avizovala necelá desetina (7 procent) společností. Zbývající část projektových kanceláří považuje své kapacity za přiměřené. „Aktuálně jsme kapacitně vytížení cca na 95% a doufám, že to tak bude i nadále,“ potvrzuje Petr Ščurkevič, ředitel divize Projekce pozemních staveb, K4, a. s. „Naše kapacita je pro letošní rok naplněná méně než ve dvou letech předchozích,“ uzavírá David Krása, generální ředitel, METROPROJEKT Praha, a. s.