Komatsu potřebu bagr

Pro zdravější budoucnost je potřeba změnit přístup k modernímu stavitelství

 

 • Současná INDOOR GENERATION tráví pobytem uvnitř budov 90 % svého času.
 • Vzduch uvnitř budov může být až pětkrát více znečištěný než vzduch venku. 77 % populace si to však podle průzkumu YouGov neuvědomuje.
 • Nejvíce znečištěným pokojem v domě, co se týče ovzduší, je často dětský pokoj.
 • Nová studie společnosti VELUX zkoumá, jak jsou denní světlo a čerstvý vzduch pro naše zdraví důležité.

 

Společnost VELUX odhalila v rámci své studie INDOOR GENERATION potřebu přehodnotit návrhy na rekonstrukce budov za účelem zabránění nárůstu počtu dětí trpících astmatem nebo alergiemi. Život ve vlhkých a plesnivých domácnostech zvyšuje hrozbu onemocnění astmatem o 40 %. Pokud s tímto faktem nezačneme okamžitě bojovat, ohrozíme tak své zdraví.

 

Průzkum společnosti YouGov, který je součástí studie INDOOR GENERATION, byl proveden napříč 14 zeměmi a odhalil, jak zhruba 16 000 lidí vnímá svůj život a co přispívá k jejich zdraví. Ukázal znepokojivě mylnou představu drtivé většiny lidí (77 %), kteří věří, že vzduch v interiéru je čistější nebo stejně znečištěný jako ten venkovní. Nejvíce se představa od reality lišila u výpovědí Čechů, kteří dosáhli nejhoršího skóre ze všech respondentů. Z dotázaných je o poměru znečištění vzduchu v interiéru a venku správně informováno pouze 9 % Čechů a 17 % Slováků. Průzkum rovněž odhalil nedostatečné pochopení významu přirozené ventilace.

 

Z dřívějšího průzkumu víme, že Evropané považují kvalitu svého domácího prostředí za důležitější než zdravou výživu nebo fyzickou aktivitu. Aktuální průzkum YouGov však odhalil velmi nízkou úroveň znalostí o tom, jak si vlastně zdravý domov vytvořit.

 

Peter Foldbjerg, ředitel oddělení Daylight Energy and Indoor Climate ze společnosti VELUX, říká: „Veřejné budovy jsou stejně důležité jako soukromé bydlení. Mnoho kanceláří bylo navrženo s okny, která nelze otevřít, nebo s nedostatečnou ventilací, což vedlo ke snížení výkonu zaměstnanců a zvýšení jejich absence. V budovách zůstává starý a znečištěný vzduch bez možnosti výměny. Přestože existují přesvědčivé výzkumy, které dokládají pozitivní přínos denního světla i ventilace, neexistuje zatím žádná legislativa, která by přinesla změny k lepšímu.“  

„V rámcovém návrhu zaměřeném na budovy, který byl přijat 17. dubna Evropským parlamentem, bylo schváleno, že všechny technické systémy budov musí být navrženy tak, aby v budovách optimalizovaly zdraví a pohodlí. Abychom však podpořili holistický přístup ke stavbě, potřebujeme mnohem více. Zdravotní výhody plynoucí z vylepšování interiérů našich domovů jsou vědecky dokázané. Je před námi však ještě dlouhá cesta, než pochopíme, že tyto změny nejsou jen „hezké“. Pokud dále nebudeme nic dělat, můžeme ohrozit vlastní zdraví,“ dodává.

 

Průzkum YouGov ukázal, že většina lidí si reálnou dobu strávenou uvnitř budovy neuvědomuje. Dvě pětiny lidí (39 %) tvrdí, že uvnitř stráví pouhých 14 hodin nebo ještě méně. Skutečnost je ale taková, že většina lidí tráví (na rozdíl od předchozích generací) až 90 % svého času zavřena v domě, často v temných, špatně větraných budovách. Skupina těchto lidí se stále zvětšuje, což vede ke vzniku tzv. INDOOR GENERATION. Jeden ze šesti lidí (15 %) připouští, že některé dny nejde vůbec ven a stráví 24 hodin uvnitř budovy. Z dotázaných si fakt, že tráví až 24 hodin denně uzavřeni doma, v práci nebo jinde, uvědomuje pouze 5 % Čechů a o něco více, avšak stále velmi málo, 10 % Slováků.

 

Z výzkumu vyplývá, že na zdravé prostředí uvnitř našich soukromých i veřejných budov nemůžeme zapomínat. Vzhledem k obrovskému množství času, který v budovách trávíme, je množství škodlivých látek, kterým jsou denně vystavovány děti i dospělí, až znepokojivé. V uplynulých letech byly hlavním trendem energeticky úspornější budovy. Znečištění vnitřního ovzduší se toho stalo neúmyslným důsledkem. Řešení je velmi jednoduché. Cestou je změnit myšlení již při návrhu budov. Příliš dlouho jsme upřednostňovali energetickou účinnost a přehlíželi faktory ovlivňující lidské zdraví. Chceme nyní povzbudit architekty a ty, kteří realizují rekonstrukce domů, aby základní lidské zdravotní potřeby upřednostnili a omezili tak počet lidí postižených životem v nezdravých prostorách. Domníváme se, že nejlepším způsobem, jak to udělat, je zvýšit povědomí o malých změnách, které může udělat každý, a které mohou mít skutečný dopad na kvalitu vnitřního ovzduší i zdraví. Výsledkem těchto změn bude následně i pozitivní vliv na hrubý domácí produkt (HDP) v důsledku vyšší míry docházky do škol i zaměstnání a méně návštěv u lékaře," doplňuje Peter Foldbjerg.

 

Sdílením studie by společnost VELUX ráda zvýšila povědomí o důležitosti projektování zdravých budov, které se budou vyznačovat možnosti kvalitní ventilace a přístupem denního světla. Ráda by vyzvala architekty i projektanty, aby v budoucnu upřednostnili větrání a správné osvětlení interiérů budov už v samém začátku, kdy začleňují stavby do městského plánu.

 

Níže jsou uvedeny tipy určené pro zákazníky, kteří plánují stavbu, ať už soukromou nebo veřejnou, a rádi by se řídili zásadami cirkadiánního domu.

 

 • Pro dostatečnou ventilaci a čerstvý vzduch v domě je dobré větrat alespoň dvakrát denně.
 • Umístěním oken v různých výškách jsou zajištěny ideální podmínky pro intenzivní komínový efekt.
 • Dostatek denního světla v obytných částech domu bude zajištěn orientací pokojů, ve kterých zákazníci tráví většinu svého dne, na jižní stranu.
 • Zdravému ovzduší v domě přispěje i omezení zdrojů vlhkosti.
 • Při úklidu je dobré věnovat speciální péči čistotě koberců, anebo ještě lépe žádné nemít.

 

Více na www.theindoorgeneration.com

 

Zdroje:

 • Lidé tráví 90 % svého času uvnitř budov (WHO Europe 2013 report, US Environmental Protection Agency)
 • Vzduch v interiéru může být až pětkrát znečištěnější než venkovní (EPA, Arhus University, CBST)
 • Život ve vlhkých a plesnivých domácnostech zvyšuje riziko astmatu o 40 % (IBP Fraunhofer)
 • Ovzduší v dětských pokojích je z celého domu znečištěné nejvíce (Danish Building Research Institute/Danish Eco Council/University of Copenhagen)
 • The Circadian House, Principles and Guidelines for Healthy Homes, the VELUX Group 2013

 

Průzkum YouGov

Průzkum pro studii INDOOR GENERATION byl realizován v březnu a dubnu 2018 společností YouGov. Proběhl přibližně mezi 16 000 majiteli domů v Evropě a Americe (Velká Británie, USA, Kanada, Dánsko, Německo, Francie, Belgie, Nizozemsko, Česká republika, Slovensko, Itálie, Rakousko, Švýcarsko a Španělsko).

 

Kolik času si myslíte, že strávíte za celý den (24 hodin) v interiéru?

 

0-14 hodin

15-18 hodin

19-20 hodin

21-24 hodin

 

%

%

%

%

Dánsko

25

29

29

17

Velká Británie

25

28

25

23

USA

34

21

20

25

Německo

38

25

23

15

Francie

47

25

18

9

Belgie

45

24

18

13

Nizozemí

51

24

16

9

Česká republika

57

26

12

5

Slovenská republika

35

30

25

10

Itálie

57

27

11

5

Rakousko

32

30

25

13

Švýcarsko

41

26

23

11

Španělsko

45

27

19

9

Kanada

31

21

22

26

 

 

 

 

 

Počet dotázaných

38

24

20

18

 

 

 

 

 

 

Myslíte si, že je vzduch uvnitř interiéru více, nebo méně znečištěný než venkovní?

 

Vnitřní ovzduší je znečištěnější než venkovní

Hodnoty znečištění jsou stejně vysoké

Vnitřní ovzduší je méně znečištěné než venkovní

Nevím

 

%

%

%

%

Dánsko

20

43

17

20

Velká Británie

16

33

29

23

USA

22

29

23

25

Německo

18

37

29

17

Francie

36

34

19

11

Belgie

21

41

22

16

Nizozemí

23

34

25

17

Česká republika

9

44

38

9

Slovenská republika

17

45

29

10

Itálie

32

37

21

10

Rakousko

20

40

29

12

Švýcarsko

25

37

27

11

Španělsko

22

35

33

10

Kanada

31

32

21

17

 

 

 

 

 

Počet dotázaných

23

33

25

19