Komatsu potřebu bagr

Poptávka po kancelářích, logistických centrech a průmyslových areálech poroste i v letech 2016–2017

Praha, 15. prosince – Společnosti podnikající v Česku rozšiřují výrobu, přijímají nové zaměstnance a potřebují tomu přizpůsobit své kanceláře a prostory. Poptávka po nich bude růst i v letech 20162017. Developeři připravují novou výstavbu, ale někteří z nich se obávají nedostatečných kapacit stavebních firem. Vyplývá to z nejnovější Studie developerských společností Q4/2015 zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci s poradenskou společností KPMG Česká republika.

 

 Kancelářský development (výstavba kanceláří)

Zájem o kancelářské budovy bude v následujících dvou letech větší než nyní. Ředitelé developerských společností předpokládají, že přibude podepsaných smluv. Objem poptávek by měl v roce 2016 v Praze stoupnout o 4,9 procenta a v mimopražských regionech o 2,3 procenta. O rok později bude zájem ještě větší. V hlavním městě by měla poptávka vzrůst o 6,8 procenta, v regionech o další 2,6 procenta. “Pražský trh je nyní zaplaven velkým objemem kancelářských ploch dokončených v letech 2014–2015. Tento extrémní tlak na straně nabídky ale zajišťuje výhodné podmínky nájemcům pro sjednání nízkého nájemného a získání dalších benefitů. Ceny nájmů kanceláří neporostou nejméně do poloviny příštího roku 2016,“ uvádí Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research.  „Kancelářský trh v Praze se potýká s převisem nabídky nad poptávkou, především z důvodu množství nových projektů. Primárním nástrojem pro boj o nájemce se staly pobídky související s nájmem, například příspěvek na tzv. fitouty nebo délka období s nulovým nájmem. V roce 2016 bude na pražský kancelářský trh uveden rekordně nízký objem nových prostor, to by mohlo pomoci k vyrovnání nabídky a poptávky,” říká Pavel Kliment, partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti KPMG v České republice.

 

V roce 2016 uvedou developeři do provozu méně kancelářských budov než letos. Na rok následující je však připraveno větší množství projektů, a tak objem poroste, a to v Praze i v ostatních městech. Ředitelé developerských společností predikují pro oba dva roky shodnou míru neobsazenosti kancelářských prostor – v průměru by měla dosáhnout 15 procent. „Jelikož objem plánované výstavby na rok 2016 je na úrovni 10–15 % roku 2015, lze s určitostí říct, že dojde k zastavení růstu neobsazenosti a s největší pravděpodobností i ke stabilizaci nájemného. Paleta pobídek ze strany pronajímatelů však bude i nadále nezbytná. Tradičně silným poptávajícím jsou IT firmy. S ohledem na silný ekonomický růst lze však očekávat zvýšenou poptávku i z jiných odvětví,“ doplňuje informace Jan Skříček, hlavní analytik, PPF Real Estate, s. r. o. Jeho slova potvrzuje i Jiří Linhart, marketingový a projektový ředitel, KARIMPOL INTERNATIONAL: „Z pohledu dodávky nových projektů dojde v příštím roce 2016 ke značnému útlumu oproti letošnímu roku. V roce 2017 se však objem plánované výstavby opět zvětšuje. Ohledně nájemců a uzavírání nových smluv snad dojde ke snížení procenta renegociací značně pod 50 %, alespoň čísla Q3 2015 tomu nasvědčují. Nové smlouvy jsou stále většinou uzavírané s nájemci již na trhu existujícími.  Nově příchozích je velmi málo. Právě u této skupiny očekávám oživění, což by mohlo pomoci udržet míru neobsazenosti v Praze pod 16 %, i kdyby došlo k nárůstu nového developmentu, jak je plánováno na 2017.“ Robert Mikeš, marketingový ředitel společnosti Weber, Saint Gobain, dodává: „Nyní se hodně objevují projekty, kde se developer snaží vymanit ze standardu a použít ve svém projektu či projektech jiná řešení a nabídnout tak větší uživatelský komfort.“

 

Vzhledem k současnému velkému množství nepronajatých kanceláří by mohly ceny nájmů v kancelářských budovách začít růst až na konci roku 2016 (predikuje 29 procent ředitelů developerských společnosti). Stejné procento (29 procent ředitelů developerských společnosti) se přiklání ke zvyšování nájmů až v roce 2017. Pět ředitelů z deseti (21 procent) dokonce vidí příležitost pro vyšší ceny až v roce 2018. „Ekonomika roste, proto určitě poroste i poptávka po kancelářích. Trh sice bude muset ještě bojovat se současným nadbytkem, ale propad nabídky dokončených kanceláří v roce 2016 bude obrovský. Proto věřím, že se situace do dvou let plně stabilizuje a ekonomika do té doby nezmění směr,“ komentuje situaci Omar Koleilat, generální ředitel skupiny Crestyl.

 

Průmyslový development (výstavba logistických center a průmyslových hal)

 

Stejně jako v kancelářském developmentu poroste v příštích dvou letech také poptávka po průmyslových prostorech. Jak uvádějí ředitelé společností zabývajících se průmyslovým developmentem v nejnovější Studii developerských společností Q4/2015, v letech 2016–2017 se očekává se růst poptávky kolem pěti procent, a to jak v Praze, tak i v regionech. Tomáš Míček, ředitel developerské společnosti P3 pro Českou republiku, k tomu dodává: „Předpokládáme, že poptávka po průmyslových prostorech, zejména těch ve vysokém technickém standardu a v prémiových lokalitách, v následujících dvou letech stabilně poroste. Už nyní reagujeme na zvýšený zájem společností novou výstavbou na míru (tzv. BTS). V Evropě v současné době stavíme 9 budov, z toho šest v České republice, a k další výstavbě máme k dispozici pozemky s platným stavebním povolením pro výstavbu více než 210 000 m2 průmyslových ploch. Navíc, abychom pokryli i ad hoc poptávku s možností okamžitého nastěhování, část prostor na českém trhu stavíme i spekulativně.“

 

Na velký zájem firem budou developerské společnosti reagovat zvýšenou výstavbou. Nabídka v roce 2015 v ČR vzroste v průměru o 5,3 procenta, v Praze o 2,9 procenta. O rok později bude jen o něco málo nižší (4,1 procenta v regionech a 2,3 procenta v hlavním městě). „Zaznamenáváme rovněž výraznou poptávku od zákazníků, kteří hodlají rozšiřovat

svou činnost v rámci svých stávajících areálů, a také poptávku od místních a oblastních společností, což oboje signalizuje zdravý a správně fungující trh,“ komentuje situaci na trhu Martin Baláž, ConstRealEst, Director Leasing & Development, Czech Republic & Slovakia, Prologis.

 

Ředitelé developerských firem očekávají, že míra neobsazenosti průmyslových hal a logistických center dosáhne v příštím roce 7 procent. V roce 2017 bude toto číslo o procentní bod nižší (6 procent). „Pro průmyslový development je zásadní, jakým způsobem se bude vyvíjet investiční nálada průmyslových a logistických firem, což úzce souvisí s vývojem ekonomiky. Zatím jsou vyhlídky do blízké budoucnosti dobré,“ hodnotí Jan Rýdl, Head of Real Estate and Project Finance, Raiffeisenbank, a. s.

 

Ceny stavebních prací a nedostatek kapacit stavebních firem

 

Společnosti, které se věnují výstavbě kancelářských budov, nemají problém s nedostatkem stavebních kapacit a ani neočekávají, že by mohl v letech 2016–2017 nastat.  Růst cen stavebních prací zaznamenala v letošním roce jen necelá třetina (29 procent) z nich. Jak předpokládá polovina firem, náklady na výstavbu budou vyšší v průměru o 5 procent také v následujících dvou letech. „Cena stavebních prací po několika letech letos mírně rostla a předpokládám, že poroste i v příštím roce,“ komentuje ceny Jiří Procházka, předseda představenstva a generální ředitel, Metrostav Development, a. s. „Nárůst cen stavebních prací jsme zaznamenali a podle našich zjištění se vyskytuje i nedostatek kapacit,“ říká Tero Loukonen, Head of Research, PASSERINVEST GROUP, a. s.  „Zhotovitelé začali být po krizi brzy nasycení a při výběrových řízeních na příští rok vidíme, že jsou v prvních kolech tendrů ceny dokonce až 20 % nad ceníkovými cenami. To bylo ještě před třemi lety nepředstavitelné,“ hodnotí situaci Pavel Štáf ze společnosti Bytecheck.

 

Jak vyplývá z výsledků Studie developerských společností Q4/2015, zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci s poradenskou společností KPMG Česká republika, ředitelé firem budujících logistická centra a průmyslové haly uvádějí, že se s nedostatkem kapacit v letošním roce nesetkali. Téměř polovina z nich (44 procent) ale očekává, že budou muset tento problém řešit v následujících dvou letech. Polovina průmyslových developerů už v letošním roce zaznamenala růst cen stavebních prací. O další 4 procenta by měly stavební firmy podle 50 procent developerů zdražit také v letech 2016–2017. „Zaznamenali jsme mírný růst cen stavebních prací, obzvláště v některých profesích/oborech. Nicméně, protože spolupracujeme s několika vybranými stavebními firmami a jde o dlouhodobé partnerství, tak jsme zatím žádný problém s kapacitou nezaznamenali. Pro firmy, kterým jsme dávali práci v krizi, jsme nadále preferovaný partner a všichni se již poučili, že karty se po čase obracejí a je potřeba spolupracovat dlouhodobě, a ne využívat krátkodobých výkyvů,“ uzavírá Ondřej Špalek, Chief Operating and Finance Officer, Panattoni Czech Republic Development, s. r. o.

 

Studii developerských společností Q4/2015 najdete volně ke stažení na:

www.ceec.eu