Elkov-Elektro 990x200

Malým stavebním firmám poklesl zisk v době krize téměř o tři čtvrtiny

Praha, 12. února 2014 - Vleklá krize ve stavebnictví se na úrovni hospodářského výsledku projevila především u menších firem s maximálně 50 zaměstnanci. Podle analýz stavebního experta Filipa Bušiny, který oslovil celkem 202 velkých, středních i malých stavebních společností působících na domácím trhu, klesl hrubý zisk menších firem mezi lety 2008 až 2012 o 73,8 procenta.

Značné ztráty utrpěly také střední podniky s 51 až 250 zaměstnanci. Jejich zisk před zdaněním se ve sledovaném období snížil v průměru o 55,5 procenta. Situace ve společnostech s více než 250 pracovníky byla rovněž náročná, ale ne tak dramatická.

„S uvedeným tvrzením rovněž souvisí další zjištění, že systémová opatření s cílem vyhnout se budoucí potencionální krizi přijímají mírně častěji firmy malé, než podniky velké, “ uvádí k tomu Filip Bušina, jehož knižní publikace ´Personální management ve stavebnictví´ vyjde v nejbližších týdnech.  Ochotu přijmout takové kroky potvrzuje z malých firem 53 procent, ze středních 51 procent a z velkých 47 procent. „Jedná se například o snížení počtu zaměstnanců a zvýšení efektivity, zvýšení finanční rezervy, účelnou komunikaci, hlídání úspor, stropy u nákladových položek, lepší investice do technologií nebo o větší flexibilitu,“ upřesňuje postupy používané firmami Filip Bušina.

Většina velkých firem (80 %) ale stále nevyužívá systému včasného varování, který by upozornil management na možné ohrožení podniku hospodářskou krizí. U malých firem je tento podíl ještě vyšší (86 %).

V oblasti výroby nejvíce postihl firmy pokles investiční aktivity. Tuto skutečnost připouští až 80 procent malých podniků, u velkých jsou to dvě třetiny. „Firmám chyběly finanční prostředky, a proto zastavily investice do nového vybavení; navíc se propadl i objem práce, kterou realizovaly, a proto nebylo ani potřeba nakupovat např. stroje a zařízení jako v předchozích letech,“ doplňuje Filip Bušina. Co se týče kvality produkce, velké společnosti odmítají, že by ji v průběhu krize byly nuceny snížit. Naopak téměř pětina malých firem ošizení kvality přiznává.

V době krize často vstupují stavební firmy do soutěží s extrémně nízkými nabídkovými cenami, které mnohdy nedosahují ani poloviny odhadu projektantů. Podle provedeného průzkumu používá dumping kvůli získání zakázek až 93 procent velkých společností. Naopak u středních (65 %) a malých (51 %) je tento podíl nižší, avšak stále výrazný.

Co se týče celkové situace ve stavebnictví, v nejbližších dvou letech se dá očekávat spíše stagnace, v rozmezí +/- dvě procenta. „Oslovené podniky bez ohledu na velikost nejčastěji očekávají, že jejich obrat bude v nejbližších dvou letech spíše stagnovat nebo klesat.“ uzavírá Filip Bušina.

 

Ing. Filip Bušina, Ph.D., MBA
Autor knihy ´Personální management ve stavebnictví´
www.filipbusina.cz

 

Ing. Filip Bušina, Ph.D., MBA je expertem na oblast personálního managementu ve stavebnictví. Znalost detailů personálního managementu ve stavebnictví vychází z jeho dosavadních zkušeností, které získal na základě dlouholeté teoretické i praktické praxe. Problematikou stavebnictví se tak předně zabývá z hlediska výkonu praxe, při řízení stavebních organizací a dále pak tak teoretickou přípravou, počínaje bakalářským, magisterským studiem a pokračuje studiem MBA a úspěšně dokončeným studiem Ph.D. na Vysoké škole ekonomické v Praze.