Komatsu potřebu bagr

Jak snížit ve firmě náklady na bezpečnostní služby až o 500 tisíc korun ročně a současně zefektivnit zabezpečení

Průmyslové firmy dělají řadu zbytečných chyb při zabezpečení svých objektů a ochraně majetku. Pořizují si technologická řešení, která jsou předimenzovaná nebo naopak nedostatečná. Další častou chybou je, že podniky neumí své zabezpečení v plném rozsahu správně nastavit. V důsledku potom platí za řešení, které ani není z hlediska ochrany plně funkční nebo má mezery. Upozorňuje na to Jan Peroutka z bezpečnostní agentury SECURITAS a současně přináší několik dalších postřehů z praxe.

Integrované řešení místo bezhlavé instalace bezpečnostních technologií

Oblast průmyslového zabezpečení je stále sofistikovanější. Aby však byla i efektivní, je dobré nad ní uvažovat komplexně. Zcela zásadní roli zde hraje sladění jednotlivých prvků ve funkční celek. Ten v sobě zahrnuje nejen fyzickou ostrahu a monitoring poplachových stavů, ale i projektování, instalaci a správu technických systémů. „Skutečně nejde o to bezhlavě instalovat kamery, čidla nebo jiné systémy, kam se člověk podívá. Řešení musí vycházet z férového posouzení objektu i rizik, která jej ohrožují. Dobré je, když si firmy mohou vybrat a mají z čeho, nabídka jenom kamer, nebo jenom fyzické ostrahy by na mě dojem neudělala,“ přiznává Jan Peroutka.

Méně lidí zvládne více práce – s pomocí chytrých technologií

V zahraniční se klade velký důraz na optimalizaci bezpečnostních služeb, a to nejen z hlediska technologií, ale i z hlediska personálního obsazení. Jako příklad takového řešení může sloužit chytrý kamerový systém s pokročilou analýzou obrazu, který zvládne kompenzovat přirozené lidské limity operátorů. Co to znamená v praxi? „Pracovník není nucený sledovat dvanáct hodin v kuse desítky monitorů a udržet pozornost, což ani není v lidských silách. Chytrá technologie mu umožňuje sledovat pouze ten monitor, který zobrazuje oblast s detekcí definované situace, automaticky se mu totiž rozsvítí. S pomocí integrovaného systému tak zvládne jediný člověk stejnou práci, jako tři další pracovníci, což vede k optimalizaci nákladů. Tímto způsobem lze ušetřit ročně až 500 tisíc korun,“ uzavírá Jan Peroutka z bezpečnostní agentury SECURITAS.