husqvarna

Češi jsou obezřetnější ke svým úsporám, pořízení nemovitosti ale nadále považují za nejbezpečnější a nejvýnosnější formu investice

Lidé se v současné době více obávají o své úspory, a to především kvůli zvyšující se inflaci, zdražování a obavám z války na Ukrajině. Vyplývá to z březnového průzkumu STEM/MARK pro společnosti Skanska a Hyposka. Jeho cílem bylo zjistit současný postoj Čechů k otázkám investování a pořízení vlastního bydlení v takto turbulentní době.

„Z šetření, které proběhlo jako součást našeho pravidelného omnibusu, vyplynulo, že polovina Čechů, kteří disponují úsporami, považuje nemovitost za nejvýnosnější typ investice. Stejný podíl dotázaných zároveň označil nemovitost jako nejbezpečnější“, hodnotí Gabriela Šamanová, analytička společnosti STEM/MARK, a dodává, že v otázce bezpečnosti patří podle průzkumu druhá příčka s 33 % drahým kovům a třetí pak spořícímu účtu s 18 %. Nejvyšší zhodnocení přinášejí dle názoru respondentů vedle nemovitostí opět drahé kovy a také kryptoměny.

„Je to poněkud paradox. Obvykle platí přímá úměrnost, že čím je investice výnosnější, tím vyšší rizika jsou s ní spojená. V případě pořízení bytu či domu však Češi považují investici za nejvýnosnější a nejbezpečnější zároveň,“ komentuje Radka Doubravská, jednatelka hypoteční společnosti Hyposka.

Průzkum zjišťoval také aktuální ochotu lidí investovat do nemovitostí. Čtvrtina dotázaných uvedla, že investovat plánuje, větší část se však v březnu rozhodla svůj nákup dočasně odložit. „Tento přístup je nám známý už z období začátku koronavirové pandemie, kdy po prvotním ochlazení poptávky přišel enormní nárůst zájmu po novém bydlení s cílem zabezpečit finanční prostředky. Naopak citelný je rozdíl mezi tehdejší a dnešní mírou inflace a výší hypotečních sazeb. Zatímco příznivé hypoteční podmínky posledních dvou let byly atraktivní pobídkou pro mladé rodiny pořizující si vlastní bydlení, díky těm současným řada lidí na hypotéku vůbec nedosáhne. Namísto nich ale začínají přicházet investoři s hotovostí, kterou chtějí bezpečně uložit“, uvedl Lukáš Maděra, ředitel oddělení prodeje a zákaznické péče Skanska Reality.

Průzkum ukázal, že největší bariérou pro investování jsou dnes z téměř 60 % právě finanční důvody, které převyšují důvody politické. Desetina respondentů také věří v budoucí pokles cen nemovitostí, a proto nyní s investicí vyčkává. Proti tomu však stojí současná situace na trhu, která se projevuje růstem cen prakticky všech klíčových vstupů, především stavebních materiálů, pozemků, pohonných hmot a energií. Před dalším růstem cen, zpomalením ekonomik a trhlinami v dodavatelských řetězcích zároveň varuje Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Březnový průzkum opět potvrdil, že nejpoužívanějším produktem pro uložení peněz je spořící účet, který si u Čechů drží dlouhodobé prvenství. S velkým odstupem pak následují investiční produkty jako podílové fondy a nemovitosti. Podle průzkumu využívá spořící účet 59 procent dotázaných, do podílových fondů investuje 17 procent respondentů a 14 procent ukládá své prostředky do nemovitostí. Téměř dvě třetiny všech dotazovaných vyjádřily své obavy ze znehodnocení svých úspor, a to především kvůli zvyšující se inflaci a obavám z dopadů války na Ukrajině, přičemž platí, že čím vyšší úspory, tím vyšší jsou obavy respondenta.

„Trochu stranou, ale ne nedůležité je zjištění, že částka měsíčních úspor v domácnostech není příliš vysoká, v polovině případů se pohybuje do 10.000 Kč,“ dodává Gabriela Šamanová, analytička společnosti STEM/MARK.

Metodika průzkumu

Průzkum byl realizován prostřednictvím metody internetové dotazování (CAWI) v rámci pravidelného šetření Netbus společnosti STEM/MARK. Sběr dat se prováděl v termínu 25. 3. – 29. 3. 2022 a celkem bylo realizováno 511 rozhovorů. Cílovou skupinou byl reprezentativní vzorek populace ve věku 18 až 64 let podle pohlaví, věku, vzdělání, velikosti místa bydliště a kraje.

Skanska je jednou z předních stavebních a projektových společností v Evropě. Mimo severské země působí v oblasti pozemního a inženýrského stavitelství v Polsku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Velké Británii. Provádí výstavbu komerčních nemovitostí na vybraných domácích trzích v Polsku, České republice, Rumunsku a Maďarsku, zatímco v oblasti rezidenčního územního rozvoje se angažuje v Polsku, České republice a ve Velké Británii s konceptem BoKlok. V roce 2020 dosáhla tržeb ve výši 26 miliard SEK a zaměstnávala přibližně 10 100 osob ve svých evropských provozech mimo severské země.