Cime 3 kvartal 2024

Eurovia a AWT musí zaplatit ŘSD téměř 36 mil. Kč za chyby na D47

Praha 10. října (ČTK) - Firmy Eurovia CS a Advanced World Transport (AWT) musí podle verdiktu arbitráže zaplatit celkem 35,9 milionu korun společnosti Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) za chyby při stavbě dvou mostů u Ostravy na dálnici D47, dnešní D1. Informovalo o tom dnes ŘSD. Firmy podle verdiktu použily menší množství oceli pro ocelové nosníky, což mělo vliv na životnost a funkčnost nosných konstrukcí mostu. Proti nálezu rozhodčího soudu se nelze odvolat, strany však mohou podat k soudu návrh na zrušení nálezu.

Rozhodčí soud uznal požadavky ŘSD pouze částečně, státní organizace totiž požadovala zaplacení až 129 milionů korun, což mělo odpovídat ceně nedodané oceli. Arbitráž přisoudila firmám Eurovia CS a Advanced World Transport zaplatit 25,9 milionu korun jako slevu z ceny díla za dodání menšího množství oceli, než vyfakturovaly, přičemž ŘSD jim následně tuto cenu zaplatilo. Dalších deset milionů korun jim pak soud naúčtoval jako úrok z prodlení. ŘSD chce peníze použít na údržbu mostů k zachování jejich obvyklé funkčnosti.

Kvůli vadám na D47 vede ŘSD s Eurovií několik arbitráží. Až miliardové škody podle ředitelství způsobilo zvlnění povrchu na části D47, která je nyní součástí D1, krátce po jejím uvedení do provozu v roce 2008. Podle ŘSD nedodržela Eurovia domluvený postup a většina vad vznikla použitím nekvalitního materiálu. Eurovia to odmítá a tvrdí, že na stavbu použila pouze materiál, který si objednalo ŘSD.

V roce 2014 se také objevily trhliny na mostech na přivaděči k D1 (dříve D47) v Ostravě-Přívoze. Podle Eurovie se ŘSD o mosty nedostatečně staralo a při jejich výstavbě požadovalo použití nevhodného materiálu, takzvaného studeného odvalu. ŘSD zase tvrdí, že stavební společnosti nedodržely požadovanou technologii výstavby.