husqvarna

Nejčastější příčiny nízké účinnosti datových center

Věděli jste, že při napájení datových center a infrastruktury chlazení se ročně promrhá 60 milionů megawattů elektřiny? Co toto neuvěřitelné plýtvání způsobuje a jak je možné tento problém řešit? Na to odpovídá František Mikeš, ředitel divize ITD ze společnosti Schneider Electric. 

Proč jsou datová centra málo efektivní

Jak z hlediska ekonomického, tak z pohledu životního prostředí, je dnes pro každé datové centrum ve vyspělém světě nezbytné, aby bylo maximálně efektivní. Výjimku již netvoří ani systémy s vysokou výkonovou hustotou IT zařízení. Praxe bohužel ukazuje, že datová centra nefungují pokaždé optimálním způsobem. „Mezi nejvýznamnější příčiny ztrát patří nízká efektivita napájecích a chladících zařízení či naopak předimenzování těchto systémů. Efektivitu snižuje i vysoká spotřeba energie - například kvůli osvětlení - a špatné provozní nastavení,” shrnuje František Mikeš.

Jak zvýšit výkonnost datových center

Vysoká výkonová hustota a dynamicky se měnící zátěž jsou ale ve skutečnosti ideální příležitost, jak fungování datových center optimalizovat. „Zařízení musí být ovšem provozována „chytrým” napájecím a chladicím systémem orientovaným na konkrétní podmínky prostředí datacentra. Na druhou stranu bez správně optimalizovaného systému napájení a chlazení může být výsledkem řada negativ - například výrazné zvýšení ztráty na chlazení, způsobené nutností chladit více než je třeba například pro pokrytí tzv.hot-spotů. Dále může dojít ke snížení celkové provozní zatížitelnosti a nebo vlastnímu přetížení napájení a chlazení. Konkrétních problémů v konkrétním datacentru může být celá řada,” upozorňuje ředitel divize ITD ze Schneider Electric.

Správně navržená architektura datového centra

Naštěstí zlepšení je možné vždy, stačí použít jinou architekturu. Energetickou bilanci datového centra pozitivně ovlivní vhodně zvolená UPS pro zvýšení účinnosti napájení. „Dobrou práci odvedou také pohony čerpadel a „chillerů” s variabilními otáčkami pro zvýšení efektivity při menším zatížení a chladných dnech. Neméně důležitou úlohu hrají čím dál tím více také softwarové nástroje pro správu a řízení. Přestože lze některé z uvedených prvků zvyšujících efektivitu použít samostatně, k významným úsporám vede jejich vzájemná optimalizovaná spolupráce v rámci kompatibilní architektury,” zdůrazňuje na závěr František Mikeš.