Cime 3 kvartal 2024

Česká Třebová projde celkovou modernizací

Správa železnic hledá zhotovitele rozsáhlé modernizace železničního uzlu v České Třebové. Ten plní významnou roli jak v osobní, tak i nákladní dopravě. Kompletní rekonstrukcí projdou všechna nástupiště, přístup na ně bude díky výtahům bezbariérový. Vlaky při průjezdu zrychlí, současně se sníží hluk z železničního provozu. Zahájení prací se plánuje v závěru letošního roku, dokončení pak v roce 2031. Předpokládané celkové náklady dosahují 19,5 miliardy korun.    

Velká změna čeká v České Třebové stávající nástupiště. Jejich zvýšení umožní pohodlný nástup do vlaků, nové zastřešení doplní přístřešky pro cestující. V rámci stavby se ve stanici vybuduje nový informační systém.

Současný podchod na nástupiště se kompletně přestaví a také prodlouží pod celým kolejištěm. Vybaví se novými výtahy a bude sloužit jako bezbariérový přístup k vlakům. Podchod pro veřejnost v jižní části stanice nahradí moderní ocelová lávka, která propojí přednádraží se Semanínskou ulicí.

Obnovou projde celkem 32 mostů a 15 propustků. Průjezd osobních i nákladních vlaků se zrychlí ze 60 na 80 km/h. Celá stanice se zapojí do dálkového ovládání z Centrálního dispečerského pracoviště Praha. V okolí železnice dojde k výstavbě protihlukových stěn a instalaci kolejnicových absorbérů hluku.

K největším omezením pro cestující dojde až od konce roku 2027, kdy bude nutné využívat dvě provizorní nástupiště namísto stávajících.

Projektová příprava stavby Modernizace železničního uzlu Česká Třebová je spolufinancována fondem EU z Nástroje pro propojení Evropy (CEF).