Cime 3 kvartal 2024

Bývalé Michelské pekárny ožívají tenisem. Tradiční pražský tenisový klub má nový minimalistický areál od ateliéru A8000

Tenisový klub s více než stoletou tradicí získal nový areál podle návrhu ateliéru A8000. Kurty a zázemí pro členy klubu TK LTC 1927 Praha – Michle jsou situovány do oblasti bývalých Michelských pekáren, které se nyní proměňují v novou atraktivní městskou lokalitu.

Nový tenisový areál michelského klubu se nachází jen několik set metrů od původních kurtů. Tenisté získali přesunem kvalitnější povrchy, tréninkovou stěnu i nové zázemí. Zatímco dříve trpěli rušným dopravním provozem z Michelské a Vyskočilovy ulice, dnes mají klid a mohou se plně soustředit na hru. Vznik sportoviště navíc stojí na počátku celkové revitalizace nově se probouzející oblasti bývalých Michelských pekáren, které zde v roce 2015 ukončily činnost. Nyní se území rozvíjí, v budoucnu se zde počítá také s výstavbou bytových domů.

Areál tvoří objekt tenisového klubu, sedm tenisových kurtů a jedno tréninkové hřiště. Pět kurtů je klasických červených antukových, dva kurty a tréninkové hřiště mají umělý povrch. Architektonické a urbanistické řešení je minimalistické, území sceluje čistými výrazovými prvky, jako jsou fasádní čedičové desky nebo pohledový beton.

Objekt s klubovnou a veškerým zázemím má půdorysný tvar nepravidelného lichoběžníku, čímž maximálně využívá nepravidelný tvar pozemku. Půdorys pak předurčuje i hmotové řešení. Pultová střecha strmě klesá směrem na východ a seřezává tak dům do vyšší dvoupodlažní části na západě a nižší části jednopodlažní na východě. V druhém patře se do hmoty domu zasekává pobytová terasa, nabízející pohodlný výhled na všechny tenisové kurty. Důležitá je maximalizace všech možných výhledů a pohodlné sledování turnajů.

Kompaktnost stavby je podtržena jednotným materiálovým řešením vnějšího pláště. Všechny fasády i střešní rovina jsou totiž provedeny systémem provětrávané dvouplášťové skladby s fasádními čedičovými deskami Rockpanel natural jako s pohledovou vnější vrstvou. Jedná se o unikátní řešení, desky z tvrzeného čediče nebyly pro obklad konstrukce střešního pláště dosud nikde použity. Vzniká tím jedinečná pohledová střešní krajina, která nijak neruší, jen minimalisticky zapadá do celého areálu.

„Sportovně rekreační charakter areálu se propisuje do celého přístupu k projektu, který reflektuje respekt k udržitelnému rozvoji a ochraně životního prostředí. Každý z použitých materiálů byl pečlivě vybírán s ohledem na jeho ekologický dopad a přírodní charakter. Michelské pekárny nyní procházejí revitalizací, kurty jsou jakýmsi prvním krokem. Velmi rádi pracujeme na takto komplexních projektech, které se podílí na rozvoji a redefinování funkcí celých lokalit,“ vysvětluje architekt Martin Krupauer.

Ústředním prostorem domu je klubovna, která je koncipována jako centrum společenského života klubu, prostor pro setkávání i jako místo pro relaxaci. Její význam a propojení s areálem je umocněn plošným prosklením ve směru tenisových kurtů a rovněž převýšením prostoru díky stoupající rovině střešní konstrukce. Funkční využití objektu doplňuje blok sociálního zázemí a šaten, relaxační nebo tréninková místnost, byt správce a technické zázemí stavby. Interiér chytře recykluje a využívá vybavení původní klubovny. V letních měsících se předpokládá expanze společenského života z klubovny do venkovního prostoru, na pobytovou terasu v prvním patře a na vyhlídkovou terasu v druhém patře.

„Jsem velmi rád, že se tenisté odvážili vydat cestou moderní architektury. Nový michelský areál představuje určitou cestu do budoucna, jak by mohla sportovní architektura vypadat. Tenisté získali lepší kvalitnější povrchy, lepší zázemí i přístup ke kurtům. Celé území je velmi kompaktní i ve svých výrazových prostředcích – je krásně materiálově sjednocené. Michelský klub má obrovskou tradici, je skvělé, že se odvážili vstoupit do nové éry,“ dodává architekt Pavel Kvintus.

Všechny zpevněné povrchy a komunikace uvnitř oploceného areálu jsou provedeny jako betonové, zbylý prostor je zatravněn a doplněn vysazenými stromy a keři, které vytvoří kolem hranice pozemku živý plot.

Michelské pekárny byly první průmyslovou pekárnou v Praze a na svou dobu velmi moderním podnikem. Vznikly v roce 1975. Měly 360 čtverečních metrů pečící plochy a svými produkty mohly zásobovat třetinu obyvatel Prahy. Po svém zprovoznění vyprodukovaly denně pět a půl vagónů chleba. Dále denně vyrobily půl milionu kusů běžného a 100 tisíc kusů jemného pečiva. V roce 2015 byl michelský areál prodán firmě Skanska se záměrem na místě pekárny postavit bytové domy. Část pozemku patří také společnosti Passerinvest Group, která jej nabídla k využití pro moderní tenisový areál. Michelské pekárny se přestěhovaly do pražské Krče.

„Věříme, že tento tenisový areál přispívá k celkovému rozvoji části Prahy 4. Jsme rádi, že se celý sportovní areál podařilo vybudovat a že jsme tenisovému klubu umožnili vytvořit nové a uživatelsky přívětivé zázemí, které jistě pomůže podpořit rozšíření jeho členské základny včetně mládeže,“ uvádí Martin Unger, technický ředitel & ESG agenda, Passerinvest Group, a.s.