Mands - pneu pro vaše stroje

Učíme se projektovat úsporné a ekologicky šetrné domy

Porozumět problematice energeticky šetrných budov architektům, projektantům, inženýrům a dalším zaměstnancům stavebních firem pomáhá projekt „Tvorba vzdělávacího programu pro odborníky v oblasti energeticky úsporné výstavby v Jihomoravském kraji“. Projekt vznikl díky podpoře Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

Od roku 2020 budou muset být v souladu se směrnicí o energetické náročnosti budov 2010/31/EU z 19. 5. 2010 všechny novostavby navrhovány a prováděny v energetickém standardu s téměř nulovou spotřebou energie. České stavebnictví však na tyto nároky není připraveno a pasivní domy u nás nejsou zažitým standardem pro zdravé a ekonomicky výhodné bydlení. V České republice jich najdeme sotva tisíc.

 

Centrum pasivního domu, neziskové sdružení pro podporu propagace standardu pasivního domu, proto vytvořilo komplexní a u nás naprosto ojedinělý vzdělávací program zaměřený na problematiku energeticky vysoce šetrných budov. Zájemci tak prostřednictvím odborných kurzů kombinujících teorii s praktickými ukázkami získali znalosti z dané problematiky, které můžou aplikovat v praxi. Cílem kurzů také bylo seznámit účastníky s požadavky směrnice o energetické náročnosti budov, a posílit tak jejich konkurenceschopnost na tuzemském i mezinárodním trhu.

 

„Velmi jsem ocenila zejména skutečnost, že mi byly poskytnuty aktuální informace, a to přímo od lidí, kteří pasivní domy projektují. Protože každá kniha, která vyjde, je již v podstatě zastaralá,“ uvedla jedna z účastnic kurzu, projektantka ing. Pavla Trojanová.

 

V první fázi projektu odborná pracovní skupina stanovila obsah a strukturu kurzů a připravila studijní materiály. V druhé fázi byl proškolen lektorský tým, který kurzy pro odbornou veřejnost vedl. Třetí fází projektu byla realizace pilotních kurzů – za 6 měsíců se proškolila více než stovka odborníků z kraje. Tématem kurzů bylo řešení energetické náročnosti budov, zajištění kvality u budov s téměř nulovou spotřebou energie, energeticky efektivní rekonstrukce stávajících budov atd. Prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost získal projekt podporu ve výši 3 593 707Kč.

 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné v programovém období 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie. Současně se jedná o významný nástroj podpory kvalitního vzdělávacího systému České republiky s celkovou částkou určenou na financování jednotlivých aktivit v rozsahu 2 084,5 mil. € (tj. cca 53 766 mil. Kč).