Komatsu potřebu bagr

Téměř neviditelné antireflexní sklo Guardian Clarity nabízí ideální řešení pro vystavování uměleckých děl

Bertrange, Lucembursko, 17. února 2016 – Při výstavě děl Joachima Wtewaela "Rozkoš a zbožnost" (Pleasure and Piety) v utrechtském Centraal Museum v Nizozemsku vybrali organizátoři pro zajištění ochrany exponátů antireflexní sklo Guardian Clarity, a to díky jeho nízké odrazivosti a vysoké propustnosti světla.

 

Joachim Wtewael byl jeden z největších holandských malířů své doby. Originální byl tím, že řadu svých děl reprodukoval na měď. Rozkoš a zbožnost byla vůbec první velkou monografickou výstavou jeho prací. Na výstavě organizované utrechtským Centraal Museem se setkalo 40 maleb a 10 kreseb z evropských a amerických muzeí i soukromých sbírek. Jde o díla nevyčíslitelné hodnoty, a proto jejich ochrana byla při přípravě výstavy tím nejdůležitějším požadavkem. Zároveň bylo nutné, aby ochranné sklo nesnižovalo návštěvníkům požitek z těchto poměrně malých uměleckých děl.

 

Nevhodný výběr skla může zkazit celkový estetický dojem – dochází k nežádoucím odleskům a zrcadlení a originální barvy uměleckého díla za sklem blednou. Centraal Museum si vybralo antireflexní sklo Guardian Clarity, které se vyrábí jednou z nejmodernějších technologií – magnetronovým nanášením povlaku na povrch skleněné tabule a zajišťuje co nejlepší viditelnost při co nejmenším odrazu světla a mimořádné vyniknutí původních barev.

 

Vrchní koordinátorka projektu v Centraal Museu Kristine Kavelaars říká: „Naše expozice obsahuje velice výjimečná díla, a ačkoli jim je už několik století, stále vypadají úžasně. Těmto malým a často křehkým dílům je nutno poskytnout co nejvyšší stupeň ochrany. Zároveň chceme zákazníkům umožnit, aby je mohli vidět z co největší blízkosti. Jako strážci našeho kulturního dědictví navíc musíme zajistit požitek z těchto mistrovských kousků i budoucím generacím. A to se nám se sklem Guardian Clarity podařilo.“

 

„Celá řada návštěvníků si skla vůbec nevšimla, dokud se jim o ně nezarazila ruka, když ji chtěli k některému z obrazů přiblížit,“ dodává Kavelaars. Ačkoliv se výstava nyní přestěhovala do Spojených států, sklo v Utrechtu zůstalo a lze jej použít pro ochranu uměleckých děl budoucích výstav.