KIKA - 06.12.18

Nová budova ZŠ Dobřichovice vstupuje do závěrečné fáze výstavby

Již tento podzim, v novém školním roce 2014/2015, začne Dobřichovicím sloužit novostavba základní školy. Architektem projektu je ateliér Šafer Hájek Architekti a investorem město Dobřichovice. Náklady na výstavbu dosáhnou 50 miliónů Kč.

 

Novostavba vzniká na místě starého křídla současné budovy školy, kde stával bývalý školnický domek. Ve třípodlažní stavbě vznikne 12 nových tříd, 5 kabinetů, nová sborovna, relaxační plochy a zázemí pro výuku. Aby byl zajištěn plynulý provoz školy, budou obě budovy propojeny.

 

 „Nová budova školy je moderní stavbou, která však přirozeným způsobem a bez zbytečné dominance doplňuje okolní domy malého města. Při pohledu z ulice zaujme jednoduchými liniemi akcentovanými přírodním materiálem ze dřeva v kontrastu s bílou fasádou a širokými okny. Na straně budovy, která sousedí s relaxační zónou s parkovou úpravou, zaujme kolemjdoucí výrazný prvek hodin, které pomyslně odrážejí pravidelnost školního života,“ říká Ing. Jan Horčička, ředitel společnosti EDIFICE, která se kromě jiného podílela na projektovém řízení a přípravě zadávací dokumentace ZŠ Dobřichovice.

 

Výstavba nové budovy byla zahájena na konci roku 2012. Jak dodává starosta Dobřichovic Ing. Michael Pánek: „Současná budova školy již kapacitně nestačila nejenom počtu žáků, ale ani moderním formám výuky. Proto věřím, že s novým školním rokem zahájí město Dobřichovice i díky této novostavbě novou dimenzi vzdělávání, kterou ocení žáci, jejich rodiče a vyučující.“    

 

O Edifice:

Společnost EDIFICE patří k předním tuzemským dodavatelům komplexních konzultačních služeb v oblasti realitního podnikání a řízení staveb. Tyto služby lze rozdělit do pěti základních oblastí: business development v realitním sektoru, development management, projektové řízení, cenové řízení a technický dozor. Konzultační činnost navíc zahrnuje také komplexní poradenské služby při investování do realit jako investičního nástroje, včetně přípravy a komplexního řízení realitního projektu a kvalitního a realistického business plánu.  EDIFICE byla založena v roce 2004. Jedná se o čistě českou společnost, která momentálně úspěšně působí na českém, slovenském a americkém trhu. Své služby poskytuje významným českým i zahraničním investorům do realit, developerům a uživatelům nemovitostí jako např. společnostem Ernst & Young, RSJ Private Equity nebo Techo.

www.edifice.cz