husqvarna

Architekti: Soulad staveb s plánem mají posuzovat stavební úřady

Praha 30. července (ČTK) - Zda jsou provedené stavby v souladu s územním plánem, by měly znovu posuzovat obecné stavební úřady. V tiskovém prohlášení to dnes sdělila Česká komora architektů (ČKA). Novela stavebního zákona, která platí od začátku letošního roku, tuto povinnost přenesla na úřady územního plánování. Podle komory tyto úřady tím pádem nemohou plnit svou původní funkci, tedy pořizovat územně plánovací dokumentaci pro města a obce.

"Česká komora architektů není lhostejná k aktuální alarmující situaci vzniklé po 1. lednu 2018, kdy začala platit novela stavebního zákona upravující činnost úřadů územního plánování. Přenesla povinnost posuzovat soulad připravovaných záměrů a staveb s územními plány, a to ze stavebních úřadů na úřady územního plánování," píše se v prohlášení.

Důvodem legislativní změny bylo podle komory například to, že některé obecné stavební úřady nedělaly posouzení souladu stavby s územním plánem v patřičném rozsahu. Často to bylo kvůli přílišné komplikovanosti pojetí územního plánování v České republice a chybějícího metodického vedení úředníků v těchto otázkách. "Řešením však rozhodně nemělo být plošné přenesení posuzování veškerých staveb, včetně naprosto nevýznamných stavebních zásahů v území," uvedla dále ČKA.

Mnohé úřady územního plánování podle ní přestávají plnit své původní poslání a funkci, a to být pořizovatelem územně plánovací dokumentace pro města a obce. "Pro většinu měst a obcí tato jejich hlavní činnost doslova zmizela pod návalem administrativní agendy související s jejich novou pozicí v systému přípravy staveb. Dopady mohou mít nedozírné důsledky na výstavbu většiny obcí a měst. Je tedy zapotřebí najít okamžitá opatření, která kritickou situaci alespoň částečně zmírní," dodala ČKA.