Magazín | Stavby | 2023

tí z hlediska udržitelnosti. Certifikacemi se „známkuje“ například energetická náročnost, hospodaření s pitnou a dešťovou vodou či využití recyklovatelných materiálů. „ESG přestalo být vnímáno jako primárně marketingová záležitost a stává se nutnou podmínkou pro budoucí úspěch projektů – určuje nájemníky, kteří budovu budou využívat, dostupnost a výši financování i objem zájmu a typ investorů pro případný prodej. Pozornost regulátorů se dnes upíná na úpravu pravidel vykazování ESG tak, aby se eliminovaly případy „greenwashingu“,“ doplňuje Kliment z KPMG. Chybí desítky tisíc nájemních bytů, klesá cena bytů v panelácích Tématem posledních měsíců jsou nájmy. Zatímco za posledních 10 let stouply podle Eurostatu ceny rezidenčních nemovitostí v ČR o 136 %, ceny nájmů se zvýšily pouze o 27 %. Problémem je ale malá nabídka – na trhu chybí desítky tisíc nájemních bytů. Ačkoliv jsou poskytovateli nájemního bydlení v ČR v převážné většině fyzické osoby, v současnosti pozorujeme rostoucí zájem o tento segment ze strany institucionálních investorů. „Zájem institucionálních investorů se zaměřuje čím dál více právě na projekty nájemního bydlení. Například ve Velké Británii je tento segment třetím nejvyhledávanějším a tvoří tak podstatný podíl investic do komerčních nemovitostí,“ upozorňuje Klapalová z Knight Frank. První vlaštovkou naznačující postupný návrat do normálu je pozitivní vývoj inflace. Ta pomalu klesá a po překonání energeticky nejnáročnějšího zimního období může nastat oživení i na realitním trhu. Rozevírají se nicméně cenové nůžky mezi primárním trhem novostaveb a sekundárním trhem se staršími nemovitostmi. Zatímco prémiové a nové nemovitosti si cenu drží, ceny starších bytů především v panelových domech zaznamenaly celorepublikově pokles. tovat. Věří České republice, mají v ní důvěru a na trhu se teď realizuje hodně transakcí právě tohoto typu.“ „Další věc je, že jak je ten trh trochu na povrchu tichý, tak je to dáno tím, že hodně transakcí probíhá off market. Protože pokud není úplně jasně definováno, jaký je prime yield, jaká je cena toho kterého produktu, tak ne každý majitel dává na trh nemovitost veřejně. Ale transakce probíhají, pokud dojde k dohodě o ceně, tak samozřejmě se uzavírají. My jsme v Knight Franku uzavřeli 22. prosince velkou transakci, teď pracujeme na dalších několika transakcích.“ „Ohledně cen trofejních nemovitostí, tam prakticky žádnou korekci nepozorujeme. Protože ti, kteří kupují trofejní nemovitosti, tak nekupují na rok, na dva. Trofejní nemovitosti nekupujete spekulativně, zkrátka tam zaplatíte požadovanou cenu a nemovitost držíte deset a více let. Z toho důvodu je v podstatě lhostejné, jestli výnos bude 4 nebo 3,8, protože zkrátka za deset let ta nemovitost svou hodnotu při řádné péči zvýší.“ „Když se bavíme o investičním trhu, tak hodnota rezidenčních i komerčních projektů bude do velké míry dána tím, do jaké míry budou splňovat kritéria ESG. Nyní je to už trend, který do budoucna bude dominantní.“ Pavel Kliment, místopředseda dozorčí rady ARTN a partner společnosti KPMG: „Co se týká rezidenčního trhu, tak v roce 2022 jsme viděli poměrně silný propad. Za pražský rezidenční trh oproti roku 2021, který byl rekordní v objemu prodejů, došlo k poklesu o více než 50 procent. Zdá se, že tento trend bude pokračovat v úzké návaznosti na úrokové sazby.“ „Změnil se objem dostupných bytů, protože po covidové vysoké poptávce po bytech, tak v podstatě nabídka neexistovala. Teď se mírně zlepšila, ale je někde na úrovni roku 2018 či 2019. Takže to není tak, že by na trhu ležely desítky tisíc volných bytů, ona se v podstatě ta nabídka jenom vyrovnala tam, kde byla před dvěma lety.“ „Když se podíváme na celkové prodané byty v Praze, což zahrnuje primární i sekundární trh, tak se pohybujeme někde na úrovni 12 až 13 000 jednotek. Přitom v Praze je v katastru nemovitostí zhruba 440 000 jednotek. To ukazuje, že se ročně stihne protočit asi jen 3 procenta jednotek. Takže ten trh není silný, alespoň ne proti tomu, jak silný je vlastnický trh lidí, kteří nemovitosti vlastní.“ „Co se týká ceny, tak cena v průměru narostla na 151 000 za metr čtvereční, to je reálná cena po rozdílu nabídkové a vyjednané ceny při negociacích. Nemyslím, že se rezidenční trh vrátí cenově do úrovní, které jsme 91 ARTN se rozhodla letošní vydání poskytnout všem zájemcům kompletně zdarma ke stažení na svém webu. Publikace je dostupná na adrese Trend Report 2023: Realitní realita Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) je neziskový zájmový spolek, který funguje od roku 2001 a sdružuje 100 předních osobností působících ve všech oblastech trhu nemovitostí. Hlavní cíle asociace jsou zvýšení kvality, stability a transparentnosti nemovitostního trhu v ČR, standardizace jeho procesů, propagace trhu v tuzemsku i zahraničí, ale také zvýšení obecné informovanosti a kvality vzdělávání v oboru. ARTN pořádá diskusní setkání, kulaté stoly a prestižní soutěž Best of Realty. Vydává také pravidelné souhrnné zprávy o stavu českého trhu s nemovitostmi Trend Report. Zdenka Klapalová, prezidentka ARTN, jednatelka Knight Frank: „Pokud jsem pečlivě četla náš poslední report, který se týká logistiky a industriálu, tak my tam říkáme dokonce, že v Praze je tak velký nedostatek menších ploch pro kvalitní skladování, že jsme (u nájmů) až na 8 i více eurech (za metr čtvereční). Protože neobsazenost je nula. Jakmile nabídka je nula, tak samozřejmě ceny jsou vysoké.“ „Když bych se na to (transakční trh) podívala globálně, tak z našich analýz a zkušeností vyplývá, že je očekávání někde už naplněné. My tomu říkáme určité korekce cen a v této situaci je velice aktivní privátní sektor. Já se k tomu pak dostanu, když se vrátím do České republiky, ale i globálně ten privátní sektor je nesmírně silný. A právě v těchto obdobích ten velmi flexibilní privátní sektor a ty, my jim říkáme ultra-high-net individuals, jsou to subjekty s velmi vysokým čistým jměním, tak tyto subjekty reagují na příležitosti, reagují na ně pružně a investují velké objemy. V uplynulém období se zdá, že dokonce ty investice přerůstají objem investic, které učinil kapitál institucionální. Vedle toho je to obrovská příležitost pro schopné a úspěšné fondy, které neztratily důvěru svých podílníků a akcionářů a také vnímají na trhu více příležitostí a investují.“ „Dalším trendem je, že se víc investuje do lokalit osvědčených, které jsou investorům známé, čili je méně transakcí napříč zeměmi, jsou to víc transakce v rámci těch daných zemí. A samozřejmě výhodou je, pokud je možnost využít vlastní kapitál, což tato doba nabízí.“ „Ono je to někdy málo vnímané, ale všichni, co tady sedí, Petr (Palička), Marcel (Soural) i zástupce Accolade, když mluví o tom, v jaké situaci je Česká republika, tady je mimořádně úspěšný domácí kapitál. Jsou to úspěšní podnikatelé, kteří budují svůj majetek víc než dvacet let a vytvořili majetek, který teď jsou připraveni (tady) inves-

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=