Magazín | Stavby | 2023

Analýzy Fotovoltaiku má už třetina firem. Dalších 40 procent si ji plánuje pořídit, ukazuje průzkum Zdroj: Raiffeisen - Leasing, s.r.o. Energetická náročnost je ukazatelem, který developeři a firmy jako vlastníci či nájemci budov bedlivě sledují, a to nejen kvůli své ESG strategii, ale motivují je také aktuální ceny energií. Tři čtvrtiny oslovených velkých firem přitom očekávají, že ceny energií v tomto roce ještě porostou. Zajistit výrobu elektřiny fotovoltaickou elektrárnou se proto již rozhodlo zhruba 32 procent firem a 4 z 10 firem její pořízení plánuje, ukazuje aktuální průzkum společnosti Raiffeisen – Leasing. se proto významná část z nich začala zajímat o snížení závislosti na vnějších dodávkách výrobou vlastní energie pomocí fotovoltaické elektrárny. Zhruba tři čtvrtiny firem očekávají, Za energie v minulém roce velké firmy a zejména výrobní podniky zaplatily oproti předcházejícím letům často až o desítky milionů korun navíc. S vyhlídkou stále vyšších nákladů 88 že ceny energií ještě během dalších pěti let porostou, třetina oslovených se přitom domnívá, že zdraží o více než 20 procent. Aktuální průzkum Raiffeisen – Leasing mezi velkými firmami ukazuje, že o fotovoltaiky je mezi podniky skutečně zájem. Třetina oslovených firem fotovoltaiku má, z toho 78 procent dokonce plánuje ještě navýšit její kapacitu. Přes 40 procent velkých firem fotovoltaiku prozatím nemá, ale plánuje její instalaci. Jen necelá pětina firem se této alternativní technologie chce i do budoucna vyhnout. „Nynější vyhlídky na trhu s energiemi jednoznačně podporují poptávku po fotovoltaice. Střešní fotovoltaické elektrárny s vhodným řešením pro akumulaci energie budou do budoucna znamenat nejen nižší provozní náklady, ale zvyšují i atraktivitu celé stavby pro nájemce či kupujícího,“ říká Přemysl Beneš, obchodní ředitel společnosti Raiffeisen – Leasing. Firmy jsou si vědomy, že pořízení fotovoltaiky může provázet řada překážek. Největší obavy mají z návratnosti investice (35 procent), která se pohybuje kolem vyšších jednotek milionů korun. Následuje obava z dlouhých povolovacích procesů před stavebními úřady (31 procent) a nedostupnosti vhodného technického řešení pro firmu (26 procent). Necelá pětina firem uvádí také nepřehledné nastavení dotací a necelá šestina z nich se také bojí nedostatku vlastních zdrojů. S většinou těchto překážek dokáže pomoci zkušený poradce, často se jedná i o finanční instituce. Například Raiffeisen – Leasing nabízí nejen financování fotovoltaiky, ale i služby dotačního poradenství. „Klientům nabízíme jak financování fotovoltaických zdrojů, tak i komplexní služby dotačního poradenství. V rámci některých dotačních titulů může podpora tvořit významnou část pořizovací ceny, usilovat o využití podpory se tedy v tomto případě jednoznačně vyplácí,“ říká Přemysl Beneš a dodává: „Díky zkušenostem, které naše společnost za téměř patnáct let financování fotovoltaik získala, dokážeme klientům nejen nabídnout nejvhodnější způsob financování, ale také doporučit možnosti dotační podpory, pomoci s vyřízením žádosti o dotace nebo i poradit s výběrem vhodného dodavatele.“ ost Raiffeisen - Leasing, s.r.o., je univerzální leasingová společnost, která poskytuje komplexní nabídku finančních produktů určených ancování nemovitostí i movitých předmětů, zejména osobních i nákladních vozů, strojů, zařízení, technologií, transportní, nické nebo zemědělské techniky, ale také lokomotiv, vagonů či letadel. Finance poskytuje prostřednictvím leasingu či úvěru, ě firemních flotil zajišťuje také operativní leasing s širokou škálou služeb. Dlouhodobě patří mezi lídry nebankovního financování ostí na českém trhu. Raiffeisen - Leasing je součástí rakouské skupiny Raiffeisen a v České republice působí již od roku 1994. Je České leasingové a finanční asociace (ČLFA). voltaiku má už třetina firem. Dalších 40 procent si ji plánuje pořídit, ukazuje kum getická náročnost je ukazatelem, který developeři a firmy jako vlastníci či nájemci budov vě sledují, a to nejen kvůli své ESG strategii, ale motivují je také aktuální ceny energií. Tři ny oslovených velkých firem přitom očekávají, že ceny energií vtomto roce ještě stou. Zajistit výrobu elektřiny fotovoltaickou elektrárnou se proto již rozhodlo zhruba 32 ent firem a 4 z 10 firem její pořízení plánuje, ukazuje aktuální průzkum společnosti eisen – Leasing. nergie v minulém roce velké firmy a zejména výrobní podniky zaplatily oproti předcházejícím často až o desítky milionů korun navíc. Svyhlídkou stále vyšších nákladů se proto významná nich začala zajímat o snížení závislosti na vnějších dodávkách výrobou vlastní energie pomocí oltaické elektrárny. Zhruba tři čtvrtiny firem očekávají, že ceny energií ještě během dalších pěti let tou, třetina oslovených se přitom domnívá, že zdraží o více než 20 procent. lní průzkum Raiffeisen – Leasing mezi velkými firmami ukazuje, že o fotovoltaiky je mezi podniky čně zájem. Třetina oslovených firem fotovoltaiku má, ztoho 78 procent dokonce plánuje ještě it její kapacitu. Přes 40 procent velkých firem fotovoltaiku prozatím nemá, ale plánuje její aci. Jen necelá pětina firem se této alternativní technologie chce i do budoucna vyhnout. „Nynější ky na trhu senergiemi jednoznačně podporují poptávku po fotovoltaice. Střešní fotovoltaické árny s vhodným řešením pro akumulaci energie budou do budoucna znamenat nejen nižší zní náklady, ale zvyšují i atraktivitu celé stavby pro nájemce či kupujícího,“ říká Přemysl Beneš, odní ředitel společnosti Raiffeisen – Leasing. Očekáváme významný nárůst nákladů na energie (nad 20 %); 37% Očekáváme nárůst nákladů na energie (do 20 %); 41% Očekáváme vyšší ceny v nejbližších měsících, dlouhodobě; 13% Očekáváme zhruba stejné náklady na energie; 3% Očekáváme snížení nákladů na energie (do 20 %); 5% Očekáváme významné snížení nákladů na energie (nad 20 %); 0% Nevím (bez odpovědi); 1% Jaký vývoj na trhu s energiemi očekáváte? si vědomy, že pořízení fotovoltaiky může provázet řada překážek. Největší obavy mají sti investice (35 procent), která se pohybuje kolem vyšších jednotek milionů korun. Následuje uhých povolovacích procesů před stavebními úřady (31 procent) a nedostupnosti vhodného o řešení pro firmu (26 procent). Necelá pětina firem uvádí také nepřehledné nastavení dotací estina z nich se také bojí nedostatku vlastních zdrojů. 27%; Fotovoltaiku máme a plánujeme rozšiřovat kapacitu 5%; Fotovoltaiku máme a postačuje 42%; Fotovoltaiku nemáme, ale plánujeme ji 6%; Fotovoltaiku nemáme, máme jiný vlastní zdroj elektřiny 20%; Fotovoltaiku nemáme a neplánujeme ji 1%; Nevím (bez odpovědi) Investuje vaše firma do fotovoltaiky? Co by podle vás bylo největší překážkou, pokud by vaše firma

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=