Magazín | Stavby | 2023

83 Olbrachtova, kde je aktuálně vyraženo už 236 metrů a paralelně s tím probíhají ražby pravého jednokolejného tunelu, nyní už dlouhého 98 metrů. Z místa budoucího rozpletu tento měsíc společnost HOCHTIEF CZ navíc zahájila také ražby jednokolejného tunelu spojky mezi tratěmi C a D, aktuálně je vyraženo zhruba prvních 25 metrů. Do konce roku bude zhotovitel v tomto úseku pokračovat v ražbách levého i pravého jednokolejného tunelu směrem ke stanici Olbrachtova, ražbě staničních tunelů a současně spojky mezi tratěmi C a D. • Strojovna vzduchotechniky Na staveništi VO-OL společnost HOCHTIEF CZ vyhloubila druhou, menší samostatnou šachtu, z jejíž dna vyrazila strojovnu vzduchotechniky v délce zhruba 85 metrů, která bude sloužit pro celý mezistaniční úsek Pankrác D – Olbrachtova. Zajímavostí je, že na tomto místě proběhla v rámci stavby metra D první prorážka mezi dvěma díly, a to mezi dvoukolejným tunelem (ve směru Olbrachtova) a budoucí strojovnou vzduchotechniky. OL1 = Olbrachtova 1 (u křižovatky ulic Antala Staška a Na Strži, u supermarketu Albert) Práce na obou staveništích budoucí stanice Olbrachtova provádí společnost STRABAG, která na ulici Na Strži, v uzavřeném úseku od křižovatky s ulicí Antala Staška po křižovatku s Radovou ulicí v současnosti realizuje přeložky inženýrských sítí před samotnou výstavbou jižního vestibulu stanice Olbrachtova. Tyto práce potrvají zhruba do konce letošního června. Na staveništi u supermarketu Albert paralelně probíhají ražby nové kanalizace. O letních prázdninách bude v uzavřené části ulice Na Strži následovat vrtání pilot, celkový součet jejich délek bude činit 1 300 metrů a zápor v celkové délce 560 metrů, které budou sloužit k zajištění budoucí stavební jámy. Ta bude mít dvě úrovně. Převážná část jižního vestibulu bude relativně mělká, od šesti do osmi metrů, pouze menší část bude v hloubce zhruba 16 metrů. Z této části vestibulu bude vést na nástupiště eskalátorový tunel. Po dokončení vrtání pilot a výstavby pilotové stěny, zhruba na přelomu léta a podzimu letošního roku, začne samotné hloubení stavební jámy. Z ní zhotovitelé následně budou razit eskalátorový tunel k budoucímu nástupišti stanice, které bude v hloubce cca 31 metrů pod povrchem. OL 2 = Olbrachtova 2 (u křižovatky ulic Na Strži a Jeremenkova) Olbrachtova probíhá v blízkosti obytné zástavby, nechal DPP nad touto jámou vybudovat ochrannou halu, jejímž účelem je v maximální možné míře omezit šíření hluku a prachu do okolí stavby. Tento šetrný přístup se DPP osvědčil již při výstavbě prodloužení linky A, stanice Bořislavka. V současnosti pod ochrannou halou v této lokalitě probíhá hloubení těžní jámy novou rakouskou tunelovací metodou (NRTM), aktuálně v hloubce necelých 28 metrů. V průběhu léta by měla být těžní jáma dohloubena a z jejího dna bude následovat ražba severní propojky mezi budoucími staničními tunely. Po jejím dokončení v průběhu posledního čtvrtletí letošního roku pak navážou ražby samotných staničních tunelů (levého i pravého) na oba směry, jak směrem k Pankráci, tak i ve směru do Krče. Rok výstavby prvního úseku metra D v číslech: • Celková délky vyražených tunelů a štol od zahájení výstavby: 1 082 metrů • Celková délka vyražených tunelů během geologického průzkumu: 520 metrů • Celkem vytěženo rubaniny od zahájení výstavby: 67 848 m3 • Celkový objem použitého betonu od zahájení výstavby: 17 831 m3 • Celkové množství použité ocelové výztuže: 1 473 tun • Celkové množství použitých ocelových kotev: 206 382 metrů • Celkový objem použitých zpevňujících injektáží: 1 124 tun • Celková délka vrtů pro zpevňující injektáže: 119 330 metrů Zhlédněte video Stavba metra D – lokalita OL 2 V této lokalitě společnost STRABAG zrealizovala přeložky více než pět kilometrů inženýrských sítí, piloty a zápory v celkové délce bezmála půldruhého kilometru pro zajištění těžní jámy pro výstavbu samotné stanice a severního vestibulu. Vzhledem k tomu, že výstavba stanice Foto: Hochtief

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=