Magazín | Stavby | 2023

Stavby 82 PAD2 = Pankrác D 2 (u OC Arkády, u křižovatky ulic Na Strži a Na Pankráci) Na tomto staveništi společnost Subterra provedla přeložky inženýrských sítí (přeložky slaboproudých vedení, ražené přeložky kanalizace, přeložky vody) nutných pro realizaci stavebních jam pro přestupní vestibul mezi linkami C a D a pro výstup na povrch. Poslední krok zahrnuje komplikovanou přeložku páteřního horkovodu. Po jejím dokončení bude na začátku roku 2024 zahájeno hloubení stavební jámy přestupu mezi trasami C a D, kde se zhotoviteli v předstihu podařilo zrealizovat část zápor budoucí stavební jámy. Na začátku letošních letních prázdnin, společnost Subterra začne s realizací stavební jámy pro vybudování přímého výstupu ze stanice Pankrác D na povrch směrem k obchodnímu centru Arkády. PAD4 = Pankrác D 4 (u budovy České pošty, u křižovatky ulic Na Strži a Budějovická) VO-OL je největší stavební lokalita prvního úseku metra D. Práce zde probíhají na pěti místech, ze dvou šachet a realizují je společnosti Subterra (jedno místo) a HOCHTIEF CZ (čtyři místa). • Od hlavní šachty směr Pankrác D Práce v tomto úseku navazují na levou část mezistaničního tunelu, který zde zhotovitelé vybudovali v průběhu geologického průzkumu. Společnost Subterra dokončila ražby patní štoly budoucí stanice Pankrác D v délce 130 metrů a nyní zde provádí injektáže prostoru samotné stanice. Po dokončení injektážních prací společnosti Subterra se zde na konci letošních letních prázdnin vrátí raziči HOCHTIEF CZ a zahájí ražby pravé části dvoukolejného mezistaničního tunelu. V plném profilu je v tomto úseku vyraženo zatím jenom 85 metrů. Kromě toho v návaznosti na dokončení zpevňovacích horninových injektáží začnou ražby rozpletu odstavu a samotného tunelu odstavu. • Od hlavní šachty směr Olbrachtova Práce v tomto úseku realizuje společnost HOCHTIEF CZ, která zde dokončila ražby dvoukolejného mezistaničního tunelu v délce 175 metrů po tzv. rozplet. V současnosti zde probíhají ražby levého jednokolejného tunelu směrem k budoucí stanici Zhlédněte video Stavba metra D – lokalita PAD4 Zhlédněte video Stavba metra D – lokalita VO-OL Ze štoly vybudované během geologického průzkumu společnost Subterra zrealizovala injektáže pro zpevnění okolí budoucí stanice Pankrác D. V současnosti pokračuje výstavba tří šachet, které budou sloužit pro kompenzační injektáže zajišťující obchodně-administrativní budovu NOLA na Budějovické ulici. V současnosti je vyhloubeno bezmála 50 metrů šachet a zrealizováno více než 6,6 kilometrů vrtů pro injektáže, do kterých stavaři použili více než 926 tun zpevňovacích směsí. Dokončení kompenzačních injektáží na tomto staveništi je podmínkou pro pokračovaní ražeb dvojkolejného tunelu a rozpletu odstavného tunelu z VO-OL, který bude situovaný právě pod budovou NOLA. Zhotovitel předpokládá, že ražby odstavného tunelu začnou v příštím roce. VO-OL = Větrací objekt Olbrachtova (v ulici Na Strži u hřbitova Zelená liška) Foto: Subterra Foto: Subterra

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=