Magazín | Stavby | 2023

málně stejná porce štol, ale hlavně ražby obou stanic a hloubení jejich vestibulů. Délkou jsme zhruba v polovině, ale objemově na cca čtvrtině ražeb prvního úseku metra D. My se ale díváme dále, rádi bychom co nejdříve dokončili veřejnou zakázku na stavbu druhého úseku od stanice Olbrachtova po Nové Dvory a letos na podzim začali stavět. Současně intenzivně pracujeme na projektu automatizace trasy C a přípravě veřejné zakázky na nákup automatických vlaků a dopravního systému. Jsem rád, že se nám stavba nové trasy D, i díky významné podpoře vedení města, před více než čtyřmi lety podařila rozhýbat. Je to výsledek společné náročné práce a všem, včetně všech našich předchůdců, kteří k dílu přispěli a přispívají, patří velké díky,“ říká Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP. „Rok práce na nové lince D pražského metra vybízí k ohlédnutí. Do ročního vysvědčení bych všem, kdo se na stavbě podílejí, napsal jedničku. Stavební konsorcium si vede dobře a tato výjimečná stavba i přes svoji složitost zdárně pokračuje. Subterra si váží toho, že je při tom a po mnoha letech znovu staví metro. Zdař bůh!“ doplňuje Ondřej Fuchs, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Subterra. „HOCHTIEF už 150 let staví svět zítřka. A právě stavba linky D pražského metra je projektem, který naše heslo zcela naplňuje. Díky kolegům i partnerům ve sdružení postupujeme dopředu i přes všechny náročné výzvy, které projekt podobného rozsahu a významu přináší. Věřím, že ve stejném duchu půjdou práce i v následujících letech,“ říká Tomáš Koranda, předseda představenstva společnosti HOCHTIEF CZ. „Při výstavbě stanice metra Olbrachtova jsme ještě před zahájením hloubení šachty museli provést nezbytné přeložky mnoha inženýrských sítí – od optických kabelů, přes kanalizaci až po vodovodní potrubí. Celkem byly realizovány přeložky 5 000 metrů inženýrských sítí a dalších 5 000 metrů nás ještě čeká v oblasti budoucího jižního vestibulu, kde si práce aktuálně vyžádaly dopravní uzávěru ulice Na Strži, za což se místním obyvatelům omlouváme. U severního vestibulu jsme s ohledem na blízkou zástavbu vybudovali v loňském roce protihlukovou halu, v níž je umístěn portálový jeřáb o nosnosti 40 t. Tímto jeřábem vyvážíme na povrch vytěžený materiál a zároveň jím dopravujeme materiál na dno šachty. Nyní se nacházíme 33,5 m pod povrchem a v nejbližší době začneme razit severní propojku stanice a samotné staniční tunely. tějších úseků v bezprostřední blízkosti mostu na ulici 5. května vedoucího nad ulicí Sdružení. V současné době se nacházejí pod budovou Enterprise Office Centre. V současnosti zde společnost Subterra razí technologickou propojku směrem do budoucího tunelu obratových kolejí, aktuálně je z ní vyraženo více než 26 metrů. V létě v této lokalitě začnou ražby samotného tunelu obratových kolejí, a to na obě strany, jak směrem do Krče, tak směrem na Náměstí Bratří Synků. 81 Hloubení jámy pro jižní vestibul plánujeme zahájit v polovině letošního roku. Kromě tradičních technologií využíváme na stavbě metra D i moderní metody strojního navádění, digitální nástroje a platformy. Za zmínku jistě stojí nástroje jako jsou laserový skener, UAV, 3D modelování a digitální platformy pro sdílení a vizualizace výstupů, které nám pomáhají zvyšovat efektivitu práce,“ uzavírá Pavel Brychcín, člen představenstva společnosti STRABAG. Co se povedlo zrealizovat za první rok výstavby metra D v jednotlivých lokalitách: Zhlédněte video Stavba metra D – lokalita PAD1b PAD1b = Pankrác D 1b (u nájezdu z ulice Na Strži směrem na magistrálu, tj. k ulici 5. května) Společnost Subterra zde vyrazila 174 metrů přístupového tunelu, který bude v další fázi sloužit pro ražby samotné stanice Pankrác D. Ražby dále pokračovaly 50 metrů dlouhou odbočkou k technologickým místnostem stanice, konkrétně strojovně vzduchotechniky, kde zhotovitel dokončil technologický blok Sever v délce 50 metrů. Ražby překonaly jeden z nejsložiFoto: Strabag Foto: Subterra Foto: Subterra

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=