Magazín | Stavby | 2023

Jak probíhá realizace? Samotná konstrukce střech je většinou realizovaná s pomocí krokvové soustavy s výškou krokví 160 nebo 180 mm a mezi krokve vložené minerální izolace. Při výměně krytiny je možné provést takzvané přiteplení neboli dodatečné zateplení nadkrokevním zateplením s PIR izolací. Při procesu přiteplení je však nutné dodržet několik důležitých pravidel, jen tak může dodatečná izolace fungovat, jak má. Přípravné práce v několika krocích 69 Skladba mezi 160, nad pir 140 na krokvích. Komín PIR-vata mezi krokvemi. Okap prubkrokev etics PIR-vata. Kotvení řez těžká krytina a MW. V první fázi je zapotřebí zjistit přesnou tloušťku stávající tepelné izolace a její aktuální stav, tedy to, jestli není vlhká nebo zda je dotlačena kolem krokví. Zároveň je nutné zjistit, zdali se pod tepelnou izolací nachází parozábrana, jakého je typu a jestli je stále funkční. V neposlední řadě je záhodno ověřit, zda je ve spojích slepená a vyvedena na prostupující konstrukce, tedy například stěny nebo okna. V dalších kroku dochází k návrhu tloušťky nové tepelné izolace, aby střecha splňovala stanovené normové hodnoty dle ČSN 730540 – Tepelná ochrana budov. Návrh je v kompetenci projektantů nebo

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=