Magazín | Stavby | 2023

Stavba Předpokládaná doba výstavby: 02/2023–07/2025 Základní parametry mostu v km 0,900: Rozpětí nosné konstrukce: 19,200 - 29,500 m ných konstrukcí nádraží již bylo zohledněno i zatížení od plánované nadstavby. Výškové uložení budovy vychází z nutnosti přímého napojení na Negrelliho viadukt a z požadavků na zajištění mimoúrovňových křížení navazujících estakád s místními ulicemi. Zastavěná plocha bude přibližně 240 x 44 m. Přízemní nepodsklepená stanice bude mít tři vestibuly – jižní, severní a středový, který bude spíš vypadat jako tubusový podchod. Všechny vestibuly po celé východní délce propojí chodba s proskleným podloubím, které poslouží pro obchodní vybavenost. Základní údaje o stavbě Název stavby: Modernizace trati Praha-Bubny – Praha-Výstaviště Místo stavby: Praha 7 Stavebník: Správa železnic, státní organizace Návrh: METROPROJEKT Praha a.s. Zhotovitel: Společnost „TBR + OHLA + EŽ – BUBNY“ Zástupce zhotovitele: Ing.Petr Hanzal, Metrostav TBR Celková výše nákladů na projekt: 3 789 036 696 Kč Míra podpory EU: 85 % ze způsobilých nákladů Národní financování: Státní fond dopravní infrastruktury 50 Počet mostních otvorů: 25 Délka přemostění (mezi líci opěr): 569,050 m Stavební výška mostu: 1,920 – 2,720 m Volná výška pod mostem: min. 4,950 m v místech podcházejících komunikací Volná šířka na mostě: 11,780 m Počet kolejí na mostě: 2 Navrhovaný železniční svršek: bezstykové koleje na betonových pražcích upevněné s vyšší odolností proti bočnímu namáhání. Souhrnné informace o stanici Praha- -Bubny: Založení: hlubinné na velkoprůměrových vrtaných ŽB pilotách průměru 1200 mm vetknutých do skalního podloží a navržených s ohledem na možnost zaplavení okolního prostoru povodní s maximální hladinou Q2002 Základové konstrukce: ŽB monolitické desky Nosná konstrukce: monolitický ŽB – kombinace skeletu a stěnového systému Stropní desky: ŽB, ploché se skrytými hlavicemi, lokálně podepřené Světlá výška: 3,5 m pod zavěšenými podhledy Fasáda východ: v úrovni vestibulů celoprosklené plochy vstupů a obchodních výkladců v kombinaci s plnými panely z keramického obkladu Propojení s nástupišti: vestibul střed – 3 schodiště; JV i SV – 3 schodiště s přilehlým eskalátorem a 3 výtahy Nosná konstrukce vestibulů, obchodních prostor a opěrných stěn je v severo-jižním směru rozdělena na 5 dilatačních celků. Zhlédněte video Modernizace trati Praha-Bubny – Praha-Výstaviště. Zdroj Správa Železnic

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=