Magazín | Stavby | 2023

Současný přestup na MHD u Masarykova nádraží je poměrně pohodlný. To ovšem neznamená, že změny nepotřebuje. Návaznost mezi druhy dopravy bude vylepšena v rámci zásadní rekonstrukce stanice, která zahrne další koleje nejen pro vlaky na letiště. V Dejvicích by se podle projektu měla stanice přesunout pod zem, čímž vznikne atraktivní vazba na metro Hradčanská. Cestující tak možná budou mít pocit, že přestupují z jedné linky městské podzemky na druhou. Jednodušší to budou mít i lidé na nádraží ve Veleslavíně. 45 Zastřešení stanice Praha Masarykovo nádraží nabídne odpočinkovou zónu a také propojení ulice Na Florenci s Opletalovou. Na Masarykovo nádraží navazuje historický Negrelliho viadukt, který prošel celkovou rekonstrukcí v letech 2017 až 2020. Praha-Bubny – Praha-Výstaviště Již zahájená stavba zapadá do urbanistické studie Bubny-Zátory. Jedná se o modernizaci úseku Bubny – Výstaviště, z velké části bude umístěn na mostní estakádě. Součástí stavby je modernizace železniční stanice Praha-Bubny, která se posune jižně směrem ke stanici metra Vltavská. V úseku vznikne nová železniční zastávka Praha-Výstaviště. Součástí projektu je též nová lávka s přístupem do Stromovky. Ke zvýšení bezpečnosti silniční i železniční dopravy přispěje zrušení přejezdu v Bubenské ulici. Praha-Výstaviště – Praha-Dejvice Celá stavba zapadá do urbanistické studie Hradčanská. Povrchově povede trasa tohoto úseku pouze lokalitou Stromovky, následně vlaky vjedou do hloubeného tunelu a nové hloubené železniční stanice Praha-Dejvice. Ta bude napojena přímo na stanici metra Hradčanská. Stávající výpravní budova bude opuštěna. Součástí stavby je zrušení všech železničních přejezdů. Praha-Dejvice – Praha-Veleslavín Trať v tomto úseku opustí stávající stopu a povede nově v ražených tunelech ve variantě JIH (jižně od vodojemu Bruska). Tato trasa byla v minulosti podrobena českým i zahraničním odborným posudkům a byla vybrána jako nejlepší a nejbezpečnější. Schválila ji rovněž zastupitelstva pražského magistrátu a MČ Praha 6. Praha-Veleslavín – Praha-Ruzyně Součástí akce je výstavba nové železniční stanice Praha-Veleslavín. Její výsledná podoba vzešla z mezinárodní architektonické soutěže. Bude přímo napojena na stanici metra Nádraží Veleslavín. Dále dojde k výstavbě nové zastávky Praha-Liboc a modernizaci stanice Praha-Ruzyně. Železnice bude lidem blíž také u holešovického výstaviště, kde již roste nová zastávka Praha-Výstaviště. Obnovou ale postupně projdou všechny stanice a zastávky. Kromě moderních architektonických návrhů se dojíždějící mohou těšit také na kapacitní parkoviště P+R, kterých v rámci projektu vznikne pět. Jejich celková kapacita bude přes 3300 vozidel. Největší vyroste u přestupního bodu Praha-Dlouhá Míle, kde v jednu chvíli bude moct zaparkovat až 2000 aut, které pak nebudou muset do přeplněných ulic v centru města. Přehled všech úseků Praha Masarykovo n. – Kladno/Letiště Václava Havla Praha Masarykovo nádraží Pro vlaky na letiště bude Masarykovo nádraží rozšířeno směrem k ulici Na Florenci ze stávajících sedmi na devět kolejí. Aby se zlepšila dostupnost stanice z oblasti Florence a ze směru od hlavního nádraží a také aby se odstranila bariéra v území, kterou v současné době stanice tvoří, je navržena výstavba platformy nad kolejištěm. Ta bude tvořit nejen komunikační propojení, ale vytvoří nový východní vestibul pro čekající cestující, z nějž se přímo dostanou eskalátory, schodišti a výtahy na jednotlivá nástupiště. Výškově naváže na nově plánovanou zástavbu soukromého developera po obou stranách stanice. Pro zlepšení komfortu bude část platformy osazena zelení, a vytvoří tak klidovou oázu v centru metropole. Podoba stanice Praha-Veleslavín vzešla z architektonické soutěže. Cestující zde získají pohodlný přestup na metro. Nová zastávka Praha-Liboc

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=