Magazín | Stavby | 2023

V provozní části navazuje technické zázemí, jídelna s kuchyní a hygienické zázemí. Obě nové budovy jsou dvoupodlažní a poslouží zhruba devadesátce zaměstnanců. Nosný systém obou objektů je tvořen kombinací železobetonových monolitických a prefabrikovaných konstrukcí. Fasády jsou montované skládané z fasádních panelů. Specifické požadavky V rámci zahájení výstavby byl pod oběma objekty realizován systém celkem 41 vrtů tepelného čerpadla hlubokých 150 metrů. Tím je zajištěna zásadní úspora z hlediska vytápění i chlazení obou nových objektů. V průběhu výroby vzniká velké množství tepla, které je nutné zejména v letních měsících odvádět a objekt chladit na požadovanou teplotu. Při biochemickém vývoji je kladen velký důraz na kvalitu a stálost prostředí vývoje i výroby. Oba objekty obsahují specifické dodávky. V případě EXBIO IV jsou nejzásadnější montované pharma příčky, kterými jsou vytvořené veškeré čisté prostory nutné pro vývoj a výrobu biotechnologických výrobků, roletová vrata a dveře, rozvody technických plynů, dodávka kryoskladu, skleněné příčky a jiné související dodávky. Objekt EXBIO V je tím architektonicky propracovanějším. Sídlí zde administrativa a vedení společnosti, takže od něj bylo očekáváno splnění odpovídající reprezentativní funkce. Fasáda byla navržena předsazená nerezová s dekorativním perforováním, kdy právě její design vychází z podstaty oboru, ve kterém 19 společnost působí. Nosné konstrukce v interiéru jsou z velké části tvořeny pohledovými betony. Dominantou je prosklený výtah se schodištěm propojující obě podlaží. V obou objektech byl kladen velký důraz na jednoduchost a čistotu provedení detailů, což s sebou přineslo zvýšené požadavky na úsilí potřebného pro dosažení akceptovatelného výsledku. Rozpočet stavby byl téměř 345 mil. Kč a stavba trvala přes dva roky. Celková rozloha areálu stavby činí přibližně 15 tis. m2. Nový objekt EXBIO IV, který je hlavním výrobním objektem, stojí na zastavěné ploše 3 848 m2, administrativní objekt EXBIO V zabírá plochu 550 m2. Intelektuální práce v zeleni Investor si zakládá na co možná nejvíce přirozeném a příjemném prostředí, aby se všichni pracovníci, ale i zákazníci cítili co nejpřirozeněji a nebyli rozptylováni negativními vlivy ruchu města. Při vjezdu do areálu se ocitnete v harmonickém prostředí obklopeném zelení. Areál ze třech stran sousedí s plochami pravidelně obdělávaných polí a přirozenou zelení. Dominantu před administrativním objektem tvoří vodní plocha osázená rostlinami, která je na okraji doplněná vodopádem. Jezírko je zasazeno do dlážděné plochy tvořené různými tvary žulových kvádrů a kostek poskládaných bez pravidelnější vazby s cílem zajistit přirozený, ale zároveň nesplývavý výraz celé plochy. Prostor je doplněn lavičkami a designovými pergolami, které slouží zaměstnancům i návštěvníkům ke krátkodobé relaxaci v nerušeném prostředí. Uprostřed administrativní budovy je v prostoru reprezentativního zázemí vytvořena subtropická zahrada osázená specifickou flórou. Cílem investora je tuto zahradu postupně doplnit i o odpovídající faunu. Tento záměr přinesl nemálo dalších stavařských výzev spočívajícíh zejména ve „vytrhnutí“ části kancelářského prostředí a přizpůsobení prostředí přirozenému právě pro subtropickou faunu a flóru. Jednou z hlavních otázek bylo zajištění rozdílných teplot v čase tak, aby všichni obyvatelé této zahrady prospívali a na nové prostředí si postupně zvykli a přijali ho za své vlastní. Představení společností Společnost ALSTAP s.r.o. se zaměřuje zejména na výstavbu pozemních staveb a inženýrských sítí, obecně však realizuje všechny stavební zakázky od staveb občanské vybavenosti, komerčních a průmyslových objektů, až po vodohospodářské stavby a výstavbu po-

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=