4. 2018 | Magazín

8 Materiály a technologie Unikátní řešení fasády DOX+ s pomocí hydroizolační fólie FATRAFOL Text a foto: Fatra, a.s. Společnost Fatra, a.s., byla v červnu 2015 přizvána k technickému jednání, které se týkalo řešení atypické fasády Centra současného umění DOX. Předlohou a architektonickou inspirací pro uvažovanou podobu fasády se stal článek v mezinárodním architektonickém časopisu DETAIL zmiňující se o projektu „Le temps machine“ ve francouzském městě Tours, na kterém je podobný koncept fasády využit. plechu FATRANYL a bodově na podložky Guardianweld. Vzorek byl sice funkční, ale po estetické stránce ne zcela vyhovující. Pro druhý pokus byla zvolena jako základ stejná technologie, avšak s tím rozdílem, že fólie nebyla navařena na svislá žebra, ale byla ukotvena pouze bodově systémemGuardian- weld. Místo fólie s PES mřížkou byla použita fólie FATRAFOL 818/V-UV vyztužená skle- něným rounem. Bohužel ani druhá varianta nepřinesla požadovaný výsledek, fólie se skleněným rounem se ukázala jako nevhod- ná a celkový vzhled nebyl o mnoho lepší. Fatra, a.s., se rozhodla přizvat do projektu aplikační firmu a začala tak třetí fáze přípravy a vývoje. Třetí a výrazně větší velkoplošný vzorek bu- doucí „čalouněné“ fasády se zrodil v březnu 2017. Nový pohled na věc přinesl i nové ná- F asáda měla být od samotného počátku ojedinělým architektonickým počinem, který svým vzhledem připomíná čalouněné dveře s knoflíky nebo čalouněný gauč. Ke ztvárnění takové smělé koncepce byla navrže- na střešní PVC-P fólie z produkce Fatra, a.s., v pravidelném rastru „přišitá“ knoflíky k nosné obvodové stěně. Příprava a průběh realizace Nejprve bylo třeba připravit technické řešení. Postupně byly na velkoplošných vzorcích vy- zkoušenydvamožnézpůsobyprovedení.Vprv- ním případě byla použita fólie FATRAFOL 810/V v tloušťce 1,5 mm, v barvě RAL 7040, vyztu- žená PES mřížkou. Fólie byla navařena v pra- videlném rastru na svislé lišty z kašírovaného vrhy, jak PVC fólii elegantně a spolehlivě bo- dově kotvit za použití kombinace indukčního kotvení a lepených závitových tyčí. Znovu se prakticky ověřovaly všechny teoretické ná- pady a inovativní postupy montáže. Klíčové bylo zachovat materiál – fólii FATRAFOL – jako vnější prvek, který plní nejen estetickou, ale i ochrannou funkci celé fasády. Nakonec byl vzorek odsouhlasen a v čer- venci roku 2017 se začala tato fasáda re- alizovat. Na jaře 2018 bylo dílo dokončeno a tak mohou návštěvníci sami posoudit technickou a architektonickou jedinečnost fasády, kterou obepíná hydroizolační fólie z dílny napajedelské firmy Fatra. Použitý materiál Pro daný způsob použití se ukázala být nejvhodnější fólie FATRAFOL 810/V v tloušť- ce 1,5 mm. Barva fólie a tím i fasády byla zvolena šedá, odstín RAL 7040. Fólie je vyztužená polyesterovou mřížkou a je pri- márně určena především k provádění jedno- vrstvých povlakových krytin plochých střech mechanicky kotvených k podkladu. Fólie odolává UV záření a může být přímo vysta- vená povětrnostním vlivům. Závěr Fasáda na NEW DOX je originál, který se vzhledem k pracnosti a náročnosti určitě nebude často opakovat a zůstane tak prav- děpodobně i do budoucna určitou fasádní kuriozitou. Současně se potvrdilo a ukázalo, jaké různé vlastnosti a využití mají hydroizo- lační fólie značky FATRAFOL. Klíčovou roli ovšem hraje pečlivá předprojektová příprava a zejména intenzivní spolupráce architekta, projektanta, výrobce a realizátora v případě takto ojedinělého projektu.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=