4. 2018 | Magazín

Stavebniserver.com/magazín 45 Masterpact MTZ, který je schopen reago- vat na požadavky zákazníků v této oblasti. Lidé očekávají, že distribuce elektrické ener- gie bude bezpečnější, spolehlivější, účinnější, udržitelnější a se zabezpečeným připojením,“ říká Martin Dostál ze Schneider Electric, od- borník na výkonové jističe. Konektivita nových jističů Masterpact, digitální možnosti a schop- nost bezproblémové integrace v architektuře EcoStruxure přinese významné výhody. „Ty ocení koncoví uživatelé, projektanti, výrobci rozváděčů a dodavatelé, kteří vyžadují vysoce výkonné jističe jako součást nízkonapěťových řešení pro průmyslové provozy, kritické aplika- ce a budovy,“ dodává Martin Dostál. Více výkonu a lepší energetická účinnost Masterpact MTZ je první vzduchový jistič s integrovaným přesným elektroměrem třídy 1, který splňuje požadavky a je certifikován dle IEC 61557-12. Díky přesné analýze spotřeby energie, optimalizaci, rozdělení nákladů a po- souzení trendů spotřeby energie přispívá ke zvyšování energetické účinnosti. Řízení ener- gie je v souladu s mezinárodními předpisy ISO 50001 a IEC 60364-8 (ČSN 33 2000-8-1). Jednodušší moderniza- ce a snadná montáž do inteligentních rozváděčů Kromě nových funkcí nabízí Masterpact MTZ stejné jmenovité hodnoty, stejný vypínací vý- kon a stejné rozměry pro plynulou a rychlou instalaci a dovybavení rozváděčů jako aktuální řada Masterpact. Plynulý přechod od Master- pact NT/NW k Masterpact MTZ znamená, že není nutné přestavovat rozvaděče a není třeba opakovat zkoušky pro novou certifikaci roz- váděčů dle IEC 61439-2 (ČSN EN 61439-2). Tento výrobek je dále vybaven nativním ether- netovým připojením pro snadné zabudování do inteligentních rozváděčů a připojení k nad- řazeným systémům pro vzdálené řízení a sle- dování elektrické instalace. Nadstandardní odolnost před nežádoucími vlivy Masterpact MTZ chrání zařízení a proces před přetížením kabelů, zkraty a poruchami izolace. Nabízí vysokou úroveň zajištěnosti napájení, kterou požadují elektrické distribuč- ní sítě nízkého napětí, a to i v nejnáročnějších prostředích. Masterpact MTZ nabízí také vy- nikající mechanické a elektrické vlastnosti a vysoce nadstandardní odolnost vůči kolísání napětí, elektromagnetickému rušení, vibracím, rázům, korozivnímu a chemickému prostředí a kritickým teplotám. Větší flexibilita díky digitálním modulům Masterpact MTZ lze také kdykoliv a kdekoliv přizpůsobit pomocí digitálních modulů. U digi- tálních modulů jsou k dispozici různé pokro- čilé funkce pro ochranu, měření, diagnostiku a údržbu. Masterpact MTZ je upravitelný v kte- rékoli fázi životního cyklu, od návrhu a konfi- gurace až po uvedení do provozu (pro změny na poslední chvíli) a modernizace provozů bez přerušení napájení nebo odstavení ochran. Větší bezpečnost Připojení k chytrým telefonům a řídicímu a analytickému softwaru zajišťuje bezpečnou, efektivní a jednoduchou každodenní správu zařízení. „Interaktivní inteligentní rozhraní zvy- šuje bezpečnost pracovníků údržby, proto- že rychlá analýza a zásah přes zabezpečené Bluetooth připojení nevyžadují přímý kontakt. Rychlé prohlížení, automatická diagnostika nastavení a změn ochrany, spotřeba energie, kvalita energie, vyvážení fází a stav jsou do- stupné v reálném čase. Pro vzdálené notifi- kace je k dispozici digitální deník údržby, který umožňuje proaktivní údržbu a zajišťuje bez- pečnou kontinuitu provozu, pravidelnou kon- trolu, upozornění a alarmy,“ popisuje expert na výkonové jističe Martin Dostál ze Schneider Electric. Větší dostupnost energie V případě výpadku napájení mohou zákazníci minimalizovat dobu výpadku a rychle a bezpeč- ně obnovit napájení pomocí svého chytrého te- lefonu. Klíčové údaje, které poskytují vysvětlení příčin a podrobné pokyny pro opětovné zapnutí jističe a obnovení napájení, se díky NFC připojení ukládají ještě před vybavením (měření, nastavení ochrany). Připravený na budoucnost, lépe propojený a digitální Díky vestavěné síťové konektivitě je jistič Masterpact MTZ připravený na budoucnost a umožňuje hladkou integraci do architektury „Inteligentních rozváděčů“, stejně jako vzdálené monitorování a ovládání přes libovolný řídicí sys- tém za účelem prediktivní a preventivní údržby, správy zařízení a řízení energie. Odhalení skrytých úspor Jističe Masterpact MTZ mohou být navíc spravovány prostřednictvím servisního oddělení společnosti Schneider Electric, a to od návrhu až po instalaci, provoz, údržbu, optimalizaci a re- novaci. Tato odborná služba v kombinaci s nativ- ním připojením Masterpact MTZ a inteligentními rozváděči nabízí údržbu řízenou podmínkami instalace, dálkovou správu zařízení, správu zaří- zení a lepší řízení energie, což přináší významné úspory nákladů na energie a údržbu. Stejně tak je k dispozici pokročilá technická podpora. Více na www.schneider-electric.cz .

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=