4. 2018 | Magazín

Stavebniserver.com/magazín 3 Tiráž / Editorial STAVEBNISERVER.com/Magazín Ročník 7 – číslo 4/2018 Vychází čtyřikrát ročně Cena jednotlivého vydání 75Kč Roční předplatné 290Kč Ediční plán: Číslo 1 – jaro Pozemní a inženýrské stavby | Materiály | Technologie | Technika Číslo – 2 léto Vodohospodářské a inženýrské stavby | Beton | Zakládání staveb | Stavební a komunální technika Číslo – 3 podzim Dopravní a mostní stavby | Městská doprava | Těžba a lomy | Stavební a těžební technika Číslo – 4 zima Vytápění | TZB | Elektroinstalace Vydavatel SebiCom s.r.o. Sídlo: Podvesná IV/1376, Zlín 760 01 Kancelář: Sokolská 5369, Zlín 760 01 IČ: 27862691 OR: Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 65013 E-mail: info@stavebniserver.com Internet: www.stavebniserver.com Redakce Šéfredaktor Ondřej Štěpán tel.: (+420) 602 608 444 e-mail: stepan@stavebniserver.com Obchodní ředitel Petr Říha tel.: (+420) 725 687 925 e-mail: riha@stavebniserver.com Asistentka Petra Štěpánová e-mail: info@stavebniserver.com Grafická a předtisková příprava Graphic Factory s.r.o. www.graphicfactory.cz Tisk Graphic Factory s.r.o. www.graphicfactory.cz Redakční rada PhDr. Alois Surynek, Ph.D., Ing. Filip Bušina, Ph.D., MBA, JUDr. Daniel Telecký, Ph.D., Ing. Martin Šikýř, Ph.D., Doc. Ing. Otakar Němec, CSc. Předplatné pro ČR a SR SebiCom s.r.o. Roční předplatné je možné objednat na e-mailové adrese info@stavebniserver.com Stačí poslat požadavek s názvem firmy. Roční předplatné 290 Kč, 12 € © Stavebniserver.com/Magazín All rights reserved, všechna práva vyhrazena SebiCom s.r.o. Způsoby šíření Zdarma na seminářích a konferencích s tematikou stavebnictví, výstavách a veletrzích, investorům ze soukromé i státní sféry, velkoobchodům, inzerentům, projekčním a architektonickým kancelářím, stavebním a výrobním firmám z oblasti stavebnictví Registrační číslo MK ČR E 20742 Mezinárodní standardní číslo ISSN 1805-3998 (Print) ISSN 1804-7327 (Online) Odborné posouzení Obsah magazínu/Stavebniserver.com je chráněn autorským zákonem. Kopírování a šírení obsahu magazínu v jakékoli podobě bez písemného souhlasu vydavatele je nezákonné. Redakce neodpovídá za obsah placené inzerce, za obsah textu externích autorů a za obsah zveřejněných dopisů a zpráv. Partneři magazínu: Vážení čtenáři, máte v rukou poslední letošní vydání našeho magazínu, které jsme na konci roku tradičně zaměřili na technická zaří- zení budov. TZB zahrnuje obory - instalace (vytápění, vzduchotechni- ka, klimatizace, chlazení, rozvody plynu, vody a kanalizace, centrální vysavače), elektrotechnické rozvody (měření a re- gulace, elektrorozvody, zabezpečovací technika, řídící sys- témy pro veškerá technická zařízení, hromosvody, telefonní rozvody, rozvody televizního signálu, počítačové sítě) a další technická zařízení v budovách (osvětlení, výtahy). Věřím, že se i v tomto vydání magazínu dozvíte spoustu inspirativních informací. Děkujeme Vám za přízeň a už teď se těšíme na rok 2019, v němž oslavíme desáté narozeniny naší značky Stavebniser- ver.com, která se stále rozvíjí právě díky Vám. Přeji Vám pohodově strávené svátky vánoční a co nejklidnější rok 2019 Petr Říha obchodní ředitel riha@stavebniserver.com 2019 kontakty: e-mail: stepan@stavebniserver.com tel.: +420 602 608 444 www.stavebniserver.com REKLAMA REPORTÁŽE AVIDEA MAGAZÍN TIŠTĚNÝA ELEKTRONICKÝ

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=