4. 2018 | Magazín

22 Materiály a technologie Snazší hydronické vyvážení soustavy podlahového vytápění díky Dynacon Eclipse s AFC technologií od IMI Heimeier Zdroj: IMI Hydronic Engineering CZ IMI Hydronic Engineering přichází s řešením, jak dosáhnout optimální energetické účinnosti a výkonu u stále populárnějších systémů podlahového vytápění a chlazení. představuje jemné nastavení ventilů a průtoko- vých měřičů náročný proces, Dynacon Eclipse hladce vítězí. Díky AFC technologii je potřeba k perfektnímu vyvážení soustavy jen zlomek času. Vložka AFC ventilu v rozdělovači Dyna- con Eclipse automaticky kontroluje maximální průtok bez ohledu na změny diferenčního tla- ku. Omezovač průtoku je nastaven přímo na vypočítanou hodnotu průtoku otáčením stupni- ce s čísly pomocí nastavovacího klíče. Pokud dojde k navýšení průtoku vlivem stoupajícího diferenčního tlaku, omezovač automaticky udr- ží průtok na nastavené hodnotě. V případě po- klesu průtoku pod nastavenou hodnotu pružina otevře omezovač zpět do původní polohy. Na- stavený průtok je udržován konstantní i ve chvíli otevírání či uzavírání ostatních okruhů na roz- dělovači. Průtok lze nastavit na stupnici plynule v rozsahu od 3 do 30, což odpovídá hodnotám 30 až 300 l/h. P odlahové vytápění je novým standardem pro obytné i komerční budovy a přináší s sebou mnohé výhody: rovnoměrné vytápění celého prostoru; ideální pocitovou teplotu díky využití přirozeného proudění teplejšího vzduchu směrem vzhůru; prohřátí jinak chladné pod- lahové krytiny a v neposlední řadě i estetic- ký vliv na celý interiér díky absenci klasických otopných těles. Na druhé straně dosáhnout maximálního výkonu a perfektního vyvážení soustavy podlahového vytápění může být kom- plikované a časově náročné. To však neplatí pro inovativní rozdělovač podlahového vytápění Dynacon Eclipse od světoznámé značky IMI Heimeier. Dynacon Eclipse umožňuje přímé na- stavení průtoku v l/h pro každý okruh. Nasta- vený průtok je udržován na konstantní hodnotě unikátním automatickým regulátorem průtoku, tzv. AFC technologií. V přímém srovnání s tradičními rozvody, kde Rozdělovač Dynacon Eclipse se uplatní nejen v nových projektech, ale také při rekonstruk- cích, kdy navíc mohou být některé potřebné parametry soustavy neznámé (například délky trubek a jejich rozteče, diferenční tlaky apod.) I s tímto problémem si Dynacon Eclipse poradí. Montážní technik nastaví ventil na požadovanou hodnotu pomocí naší tabulky s doporučenými hodnotami průtoku a teplotní diference podle požadovaného výkonu pro jednotlivé místnos- ti. S touto podporou odvede každý profesionál perfektní práci bez zbytečného zdržení. Cílem vývoje produktů v IMI Hydronic Engi- neering je přinášet revoluční technologie pro snadnější montáž i obsluhu a zároveň s vyšší vý- konností a nižšími provozními náklady. Domní- váme se, že energetická hospodárnost je pro celosvětovou budoucnost klíčová. A právě díky přesnému hydronickému vyvažování je možné dosáhnout maximálního výkonu moderní otop- né soustavy a minimalizovat energii potřebnou pro tepelnou pohodu a čerpací práci. V mnoha zemích je u nových projektů i rekonstrukcí efek- tivní a přesné hydronické vyvažování jedním z klíčových hledisek pro posouzení energetické bilance například při žádostech o dotace. Rozdělovač podlahového vytápění Dynacon Eclipse je tak dalším z řady produktů značky IMI Heimeier, kde desetileté zkušenosti jdou ruku v ruce s vyspělou moderní technologií. Bonusem navíc je navazující sortiment produk- tů plus servisní a poradenské zázemí. Ověřte si v praxi všechny výhody, které Dynacon Eclipse představuje. Pro více informací se můžete obrátit na naše obchodní zástupce. IMI Hydronic Engineering CZ CTPark D1 č. 1573, Humpolec Tel: 565 533 602 Fax: 565 533 605 Email :info.cz@imi-hydronic.com Web: www.imi-hydronic.cz

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=