Magazín | Vodovody, plynovody, kanalizace, vodní díla | 2023

Stavba Biometanová stanice v Litomyšli dodává do sítě „Zelený plyn“ za rok vyprodukuje 1,7 milionu kubíků biometanu Zdroj: HUTIRA s.r.o. Zemědělské družstvo chovatelů a pěstitelů Litomyšl zahájilo loni v listopadu zkušební provoz své nové biometanové stanice. „Obnovitelný zemní plyn“ vyrábí z bioplynu pocházejícího z odpadů živočišné a rostlinné zemědělské výroby a následně ho vtláčí do stávající plynárenské sítě Gasnet. Součástí projektu je i plnicí stanice na stlačený plyn (CNG) v při- lehlém areálu v obci Dolní Újezd. Celou investici za více než 51 milionů korun realizovaly společnosti Hutira – Brno (dnes HUTIRA s.r.o.) a Hutira green gas. V Česku se přitom jedná o vůbec první technologii výroby biometanu, která je propojena se zemědělskou bioplynovou stanicí, plničkou CNG i vtláčením plynu do plynárenské sítě. „V listopadu bylo zařízení spuštěno do zkušebního pro- vozu. Nejprve však bylo nutné dosáhnout osvědčení od TIČR a ostatních institucí jako podmínky stavebního úřa- du k povolení zkušebního provozu. Kolaudace a zahájení běžného provozu proběhlo dle plánu v průběhu prosince,“ řekl Ivo Hutira , jednatel společnosti Hutira – Brno (od ledna 2023 nově společnosti HUTIRA s.r.o.), která spolu se společností Hutira green gas biometanovou stanici re- alizovala. Technologii upgradingu pak dodala nizozemská společnost DMT, která je v tomto odvětví jedním z celosvě- tových lídrů. V Zemědělském družstvu chovatelů a pěstitelů Litomy- šl byl spuštěn zkušební provoz nové biometanové stanice. Ta je inovací dosavadní bioplynky v areálu družstva, jejíž výstup v podobě bioplynu už nemusí být využíván pouze při kogenerační výrobě elektřiny a tepla. Kromě toho, že došlo k úpravě bioplynu na kvalitu zemního plynu (tak- zvaný upgrading), je nyní součástí biometanové stanice také jednotka vtláčející získaný biometan do vysokotlaké- ho plynovodu. Biometan bude možné využít i v několik kilometrů vzdálené CNG stanici pro osobní a nákladní automobily. 30 V Česku unikátní řešení Technologie pro výrobu biometanu v Litomyšli je v Česku vůbec poprvé propojená se zemědělskou bioplynkou. „V Litomyšli v tom shledáváme velkou výhodu. Bioplyn je totiž ve fermentorech zeměděl- ské bioplynové stanice produkovaný ve stabilní kvalitě, na vstupu tak nedochází k výraznějším vý- kyvům z hlediska podílu metanu v bioplynu,“ uve- dl projektový manažer společnosti Hutira Michal Schrimpel.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=