Magazín | Vodovody, plynovody, kanalizace, vodní díla | 2023

STAVEBNISERVER.com/MAGAZÍN Ročník 11 - číslo 04/2022 Datum vydání 08.03.2023 Vydavatel SebiCom s.r.o. Sídlo: Podvesná IV/1376, Zlín 76001 Kancelář: Sokolská 5369, Zlín 76001 IČ: 27862691 OR: Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 65013 E-mail: info@stavebniserver.com Internet: www.stavebniserver.com Témata Číslo 1. JARO STAVBY Číslo 2. LÉTO STAVEBNÍ STROJE Číslo 3. PODZIM DOPRAVA Číslo 4. ZIMA VODÁRENSTVÍ Ředitel redakce Ondřej Štěpán tel.: (+420) 602 608 444 e-mail: stepan@stavebniserver.com Projektový manažer Radek Suk e-mail: suk@stavebniserver.com Grafické oddělení, sociální sítě, e-mailing Stanislav Jakubík e-mail: jakubik@stavebniserver.com Asistentka Petra Štěpánová e-mail: info@stavebniserver.com Redakční rada PhDr. Alois Surynek, Ph.D., Ing. Filip Bušina, Ph.D., MBA, JUDr. Daniel Telecký, Ph.D., Ing. Martin Šikýř, Ph.D., Doc. Ing. Otakar Němec, CSc. All rights reserved, všechna práva vyhrazena SebiCom s.r.o. Magazín je zařazen do programu celoživotního vzdělávání České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Odběratelé a členové ČKAIT získají 1 kredit, taktéž autoři článků, členové ČKAIT, získají 1 kredit. Registrační číslo MK ČR E 20742 Mezinárodní standardní číslo ISSN 1805-3998 (Print) ISSN 1804-7327 (Online) Odborné posouzení Obsah Magazínu STAVEBNISERVER.com je chráněn autorským zákonem. Kopírování a šíření obsahu magazínu v jakékoli podobě bez písemného souhlasu vydavatele je nezákonné. Redakce neodpovídá za obsah placené inzerce, za obsah textů externích autorů a za obsah zveřejněných dopisů a zpráv. Magazín © Stavebniserver.com Cena výtisku 120 Kč / 6 € Předplatné je možné objednat na e-mailové adrese info@stavebniserver.com Foto Titulní strana: AVKVOD-KAa.s. Vážení čtenáři, je nám potěšením že otevíráte první letošní vydání našeho magazínu s tematikou vodárenství. Zima se pomalu, ale jistě chýlí ke konci a s jarem přichází i doba, kdy se opět naplno rozjede realizace mnoha plánovaných projektů, o nichž jste se mimo jiné mohli dočíst v předcházejících číslech. V novém vydání Vám přinášíme další porci zajímavých odborných informací o nových technologiích a chystaných i realizovaných projektech. Stále aktuální otázkou jsou investice do udržitelného hospodaření s vodou v přírodě a krajině i v zastavěném území. S tím se spojuje nutnost údržby a modernizace stávající infrastruktury, jež je dnes již v mnoha případech zastaralá a nevyhovující. V tomto čísle se na následujících stranách věnujeme také komplexní modernizaci Ústřední čistírny odpadních vod v Praze na Císařském ostrově, jež zpracovává 96 % odpadních vod z území hlavního města Prahy. Zařízení, které ročně vyčistí í více než 100 mil. m 3 odpadních vod vyžaduje značné investice. Hlavní město je z pohledu podpory Evropské Unie regionem, jež si zásadní modernizaci své čistírny musí financovat výhradně z vlastních finančních zdrojů. Aktuálně je etapizace projektu rozplánována až do roku 2030. V loňském roce bylo zkolaudováno rozšíření o novou vodní linku a bude následovat modernizace stávající vodní linky. Součástí také optimalizace energetického hospodářství s využitím elektrické a tepelné energie z produkovaného bioplynu. Pražané v ideálním případě ani nepo- znají jaké změny se dějí toku pro ně tak významné řeky. Velká část provozu je zakrytá do železobetonového kontejneru, na jehož stropě je vytvořen veřejnosti přístupný prostor, jež se postupně stává volnočasovým a rekreačním prostorem a součástí městské zeleně. Velké investice jsou letos naplánované i na Moravě. Státní podnik Povodí Odry chystá v letošním roce investice zhruba za 900 milionů korun. Stavební akce se budou protipovodňových opatření i oprav drobných vodních toků. Povodí Moravy zahájilo předprojektovou přípravu vodního díla Skalička na Přerovsku, které přispěje k povodňové ochraně více než stovky tisíc obyvatel. V rámci projektu Vracíme vodu lesu pokračují investice Lesů České republiky. Státní podnik v rámci tohoto projektu již od roku 2019 v lesích cíleně buduje nebo obnovuje tůně, mokřady, lesní nádrže, prameniště nebo meandrující potoky, které dokáží zadržet vodu v krajině a zmírnit sucho. Technicky často jednoduché a nepříliš nákladné úpravy patří mezi opatření evropských adaptačních změn v lesnickém hospodaření, kterými reagujeme na změny klimatu. Přeji Vám příjemné čtení dalších stránek a věřím, že pro Vás budou přínosem i potěšením. Ondřej Štěpán ředitel redakce LUHAČOVICE 7. 9. 2023 JEŠTĚ NEODEBÍRÁTE NÁŠ MAGAZÍN? Předplatit nyní 3 Tiráž / Editorial

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=