Magazím | Vodárenství | 2020

80% Samonivelační poklop BEGU poklop 20% 100% PŮSOBENÍ SIL tev komunikace. S těmito asfaltovými vrstvami je finálně spojen zaválcováním nebo hutněním vibrační deskou, podle způsobu zabudování. Odlišná konstrukce a způsob instalace samonivelač- ního poklopu způsobuje rozptýlení části svisle působí- cích sil mimo šachtu. Díky tomuto způsobu uložení se až 80 % tlaku rozloží mimo vlastní šachtu do jejího okolí a dochází ke dochází tak ke snížení šachty dopravním provozem. Jsou potřeba speciální technologie a materiály? Usazování samonivelační technologie vyžaduje spe- cifické know-how a zkušenosti. Při zabudování poklopu je vyžadováno pečlivé dodržení technologických po- stupů. K instalaci se používá speciální bednění, které zaručí trvalou niveletu poklopu s vozovkou. Vozovka je pak v oblasti poklopu zcela rovná a přejezd přes něj se obejde bez rušivých rázů. Důležitým faktorem pro dlouhodobě bezproblémové usazení poklopů je i výběr správných materiálů, které mají významný vliv na kvalitu usazeného poklopu nebo vpusti. Naše společnost k opravám využívá produkty od renomované firmy MAPEI, se kterými máme vynikající zkušenosti. Na výškové usazení betonových prstenců po- užíváme rychletuhnoucí tixotropní maltu Mapegrout SV T. K vytvoření základu používáme tekutou maltu s rychlým průběhem tuhnutí Mapegrout SV. Jejich výhodou je rychlá aplikace a jsou zásadním prvkem, který umožňu- je rychlé uvedení komunikace do provozu. Jaká je životnost opravy samonivelační technologií? Samonivelační technologie se na českém trhu obje- vuje zhruba 10 let. Důležitou roli hraje i stav komuni- kace, kde se oprava prováděla. Pokud je komunikace kvalitní, je vidět, že poklopy svou úlohu plní bez pro- blémů a stále drží v niveletě vozovky i v komunikacích s vysokou hustotou provozu. Je tedy zřejmé, že poklopy budou ještě dlouho a bez větších problémů plnit svou funkci. Také díky tomu dáváme na opravy samonivelač- ní technologií standardní záruku 5 let. Výše zmíněné charakteristiky jsou důvodem, proč při opravách poklopů a vpustí preferujeme právě tuto technologii a naši zákazníci to umějí ocenit. 37 www.sanipo.cz, tel.: 721 975 858, e-mail: hlavacek@sanipo.cz

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=