Magazím | Vodárenství | 2020

Projekt Samonivelační technologie moderní způsob opravy poklopů Text a foto: Petr Hlaváček, SANIPO s.r.o. Kanalizační poklopy a uliční vpusti nevhodně umístěné v komunikaci jsou problémem, který řeší mnoho provozovatelů. Opakované opravy zvyšují náklady na provoz kanalizace, a proto se tento problém odsouvá co nejdéle to jde. Propadlé či poskakující poklopy a vpusti jsou poté přítěží nejen pro automobily, které přes ně opakovaně jezdí, ale také pro obyvatele měst a obcí. Zejména pak v nočních hodinách, kdy kvůli hlasitému bouchání trpí široké okolí. konalému odvodnění, které vede k postupnému vysy- chání podloží. Silnice pak sedá, ale konstrukce skladby kanalizace a poklopů drží stále stejnou niveletu. Po pár měsících až letech se stává, že poklopy „vyrostou“. Samonivelační technologie umí tyto případy ošetřit a tím šetří náklady a čas strávený opravami. Pojďme tedy rozkrýt, co se za samonivelační technologií skrývá. Co je hlavním přínosem této technologie? Základní výhodou je skutečnost, že samonivelační poklop, na rozdíl od jiných typů poklopů, není s vlastní stavbou kanalizační šachty spojen přímo, není součástí šachty samotné, ale naopak je součástí jednotlivých vrs- Největší problém představují poklopy a vpusti, které se nacházejí přímo v jízdním pruhu. S rostoucí intenzi- tou dopravy dochází k jejich nadměrnému dynamické- mu zatížení, které hrdlo šachty neunese, postupem času degraduje a poklop se začne propadat. Dalším činitelem způsobujícím tyto obtíže je nesou- lad chování šachty a poklopu ve vozovce. Tyto problé- my jsou způsobeny mnoha faktory a jedním z nich je počasí. Velkou roli zde hraje střídání ročních období, které v závislosti na podloží pod komunikací způsobuje výškové změny nivelety vozovky. Můžeme dále pokračovat ve výčtu případů, které může samonivelační technologie ošetřit. Jedním z nich jsou kompletní opravy komunikace v kombinaci s růz- nými typy podloží. Díky kvalitním opravám dochází k do- 36 Hlavní výhody samonivelační technologie • Poklop je součástí komunikace a pohybuje se s vozovkou, přejezd je hladký a bezhlučný. • Díky nižšímu zatížení se prodlužuje životnost šachty a snižu- je se riziko jejího poškození. • Rychlost opravy. Díky novým rychletuhnoucím materiálům se délka opravy takového poklopu pohybuje kolem 2 až 3 hodin. • Při kvalitním zabudování a optimálnímu výběru samonive- lačního poklopu pro daný typ komunikace je zajištěna jeho dlouhodobá životnost. • Bezproblémové znovupoužití například při rekonstrukci vrchní obrusné asfaltové vrstvy.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=