Magazím | Vodárenství | 2020

Rozhovor Čtvrtstoletí vývoje a dodávek tlakových kanalizací Foto: Presskan system a.s. Společnost PRESSKAN system, a.s. již více než 25 let dodává na trh pod chráněnou značkou PRESSKAN ® systémy tlakové kanalizace, které si sama vyvíjí i vyrábí. Ryze tuzemská firma dokonale zná české prostředí, má vlastní servisní i technické oddělení a realizuje kompletní tlakové kanalizace včetně hydraulického výpočtu nebo montáže. To vše jí umožňuje vytvá- řet přesně taková řešení, jaká zákazníci potřebují. O historii firmy, aktuálních novinkách i plánech do budoucna jsme si povídali s jejím statutárním ředitelem a předsedou správní rady Ing. Robertem Nevrlým. jsme je pomáhali zavádět, aby úřady tlakovou kana- lizaci akceptovaly jako plnohodnotnou alternativu gravitační kanalizace. Postupně jsme si většinu sou- částí sami zdokonalili nebo vyvinuli zcela nové tak, aby byl systém funkční, jednoduchý, lehce upravitelný a s dlouhou životností. Kromě několika elektrokom- ponentů do ovládacích automatik jsme si teď všechno schopni vyrobit sami. Kompletace a opracování hlav- ních částí děláme v našem areálu. Kdo byli vaši první zákazníci? Našimi hlavními odběrateli jsou od začátku pře- devším města a obce. Zpočátku se naše služby týkaly hlavně areálů umístěných za městem, kam bylo po- třeba dotáhnout kanalizaci. Dále jsme se věnovali ro- dinným domům, které stály v uličkách, kam gravitační kanalizace nedosáhla. Opravdu největší rozmach tla- kové kanalizace odstartoval po povodních na Moravě v roce 1997. Jaké byly začátky firmy? Proč jste se zaměřili na tlakovou kanalizaci? Přečerpávání splaškových vod u nás fungovalo již dlouho. Ale až v roce 1993 přišel jedinečný koncept pospojovat čerpací šachty do uceleného systému, který dokáže splašky dotlačit několik kilometrů daleko až k čistírně odpadních vod. Získali jsme zahraniční know-how, maďarskou licenci amerického patentu. Byla to doba, kdy tady chyběly jakékoliv normy. I my 16 POPIS TECHNOLOGIE ČERPACÍ ŠACHTY 1. Ponorné kalové čerpadlo PRESSKAN ® 2. Kulová zpětná klapka 3. Kulový kohout 4. Snímače hladin 5. Silové a ovládací kabely v chráničce 6. Výtlačné HDPE potrubí a kolena   7. Čerpací šachta (plastová, betonová) 8. Gravitační přípojka (není součástí dodávky) Proč? Oblast Litovelského Pomoraví byla v té době úpl- ně pod vodou a vláda tenkrát nabídla obcím finanč- ní pomoc na vybudování kanalizací. Ale problém byl v tom, že obce v této oblasti leží na rovině, je tam vysoká spodní voda, takže vyspádovat zde gravitační kanalizaci není možné. Nemůžete jít do hloubky čtyř metrů. Proto se zvolil systém tlakové kanalizace, který vede přibližně 1,20 metru pod povrchem v nezámrz- né hloubce. Tlakovou kanalizaci můžete vést nahoru, dolů, doprava, doleva, jednoduše se vyhnete všemu. Můžete shrnout výhody tlakové kanalizace? Nejlepším systémem odvedení splašků zůstává gravi- tační kanalizace, ale jsou místa, kde prostě nejde udělat - jsou tam skály, tekuté písky, bažiny, vysoká spodní voda, poddolovaná území. Nebo je gravitační kanalizace eko- nomicky nesmírně nevýhodná. Typickým příkladem jsou C:100, M:0, Y:0, K:0 1 4 5 2 3 6 7 8

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=