Magazín | 3 | 2019

80 mechaniků a techniků v plně dvousměnném provoze, o kterých se nebojíme hrdě říci, že patří k evropské špičce. Kontakt: Truck Trade spol. s r.o. Sídlo společnosti: Evropská 677 664 42 Modřice u Brna E-mail: trucktrade@trucktrade.cz Tel.: +420 547 103 611 - prodej vozidel +420 547 103 649 - servis +420 547 103 632 - sklad ND www.daftt.cz www.tatratt.cz Technika Společnost Truck Trade jako silný hráč na Moravě i v oblasti vozidel Tatra Zdroj: TRUCK TRADE spol. s r.o. Společnost Truck Trade, spol. s r.o. která na českém trhu působí letos již 25 let, se celou dobu zabývá prodejem a servisem nákladních vozidel, prodejem náhradních dílů a v posledních letech i poraden- stvím v oblasti ekonomiky provozu vozidel. Rozšíření prodeje naší společnosti o vozidla značky Tatra Phoenix je logickým vyústěním spolupráce, která se začala psát mezi DAF Trucks NV a TATRA Trucks již v roce 2011, kdy na bázi spolupráce obou automobilek vozidlo TATRA Phoenix vzniklo. Jde o spojení osvědčené pohonné jednotky a kabiny DAF s originálním páteřovým podvozkem TATRA. Tímto krokem jsme začali být schopni našim stávajícím zákazníkům nabídnout plněpohonná vozidla v konfiguracích od 4x4 po 10x10 s agregáty, které dobře znají a mají je od- zkoušené a zároveň oslovit i ten segmet zákazníků, kde jsme dosud se stávajícími vozidly jejich potřeby nebyli schopni uspokojit. A nejde jen o klasická vozidla stavebního sektoru pro kombinovaný provoz silnice/terén, jako jsou sklápěcí vozidla, ale i o tahače sklápěcích návěsů, hákové nosiče nebo napří- klad i domíchávače betonových směsí či univerzální dokon- čovací stroje na podvozku TATRA od renomovaných doda- vatelů. Výrobní program Tatry dovoluje díky své modularitě podvozku a vysoké flexibilitě pracovníků výrobního závodu TATRA Trucks a. s. postavit i atypická vozidla - např vozidlo s vysokou užitečnou nosností pro práci v lomech a na stav- bách s převažujícím provozem mimo pozemní komunikace, což například dokládá i to, že jsme dodali speciální - na specifický požadavek zákazníka postavené vozidlo - stavební stroj - jednostranný sklápěč do kamenolomu - Tatra S56... v konfiguraci 10x10 s užitečným zatíženímmimo komunikace 37 tun - foto. Zajímavý je pak i sektor lesovozů pro těžbu a přepravu dřeva a v neposlední řadě vozidla v provedení TATRA Tractor, který těží z možnosti legislativních výhod pro tato vozidla. Právě díky dlouholetým zkušenostem našich prodejců můžeme nabídnout vysokou profesionalitu prodeje i návaz- ných poprodejních služeb vozidel TATRA. Pokud jde o opravy vozidel – autorizovaným servisem vozidel TATRA je společnost Truck Trade od roku 2016, kde jsme úspěšným poskytovatelem servisních služeb a prodeje náhradních dílů. Pro svou činnost využíváme nejmodernější techniku,špičkověvybavenéhoservisníhozázemía velkýdůraz je kladen tradičně na profesionální i osobnostní rozvoj svých zaměstnanců. O zákazníky Truck Trade tak pečuje více než Již 20 let z toho je společnost Truck Trade autorizovaným dea- lerem holandských nákladních vozidel DAF. Centrála společnosti je v Modřicích u Brna a její regi- onální působnost je na území celé Moravy a Slezska, kde má v jed- notlivých krajích své provozovny – a to v Olomouci, Otrokovicích a v Paskově u Ostravy. To, že jde o velmi silného hráče na poli prodeje nákladních vozidel v rámci České republiky, dokládá mimo jiné i fakt, že společnost jen v loňském roce dodala svým zákazníkům přes 430 nových a 75 ojetých nákladních vozidel. Společnost Truck Trade klade velmi vysoký důraz jak na kvalitu poskytovaných služeb, tak především na jejich kom- plexnost a tím široké uspokojení potřeb svých zákazníků. Tím je dán další směr rozvoje – hledat na trhu další možnosti pro jejich lepší a komplexnější uspokojení. Vzhledem k tomu, že značka DAF ve svém širokém port- foliu vozidel nenabízí plně pohonná vozidla, stala se tak spo- lečnost Truck Trade od roku 2017 autorizovaným prodejcem a servisemvozidel TATRA Phoenix a to pro regiony Jižní Mora- vy, Olomoucka a Zlínska. Pracovníkem, pověřeným za vedení prodeje vozidel Tatra se stal dosavadní manažer technické podpory prodeje vozidel Ing. František Repecký, MBA. Ten k tomuto kroku podotýká: 86 Ing.RepeckýFrantišek,MBA Manažer technicképodpory prodejevozidel

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=