Magazín | 3 | 2019

Materiály a technologie Nová technologická linka společnosti Froněk Text: Jiří Kotrba, výkonný ředitel společnosti Strojírny Podzimek, foto: Strojírny Podzimek, s.r.o. Strojírny Podzimek jsou předním dodavatelem technologií pro kamenoprůmysl. Na zařízeních firmy se přepravuje a zpraco- vává štěrk, písek a drtě po celé Evropě. Využívány jsou rovněž v exotických destinacích, jako jsou Portoriko, Peru a Vietnam. Přes 50 % dodávek však směřuje do České republiky. ném výběrovém řízení se stala Výměna technologické linky na drceníkamenivav kamenolomuv rámciprojektu„Sníženípro- dukce emisí kamenolomu Brant“. Zakázku získala společnost Strojírny Podzimek, s.r.o. Strojírny Podzimek v přesně vymezeném čase dodaly ne- jen samotnou linku, ale zajistily také projekční práce, instalaci a zprovoznění. Součástí dodávek byla i projektová dokumen- tace stavební připravenosti, projektová dokumentace a reali- zace elektro a automatizace, a to včetně dokumentace k nově navržené a zesílené trafostanici. Odprášení linky je řešeno odsáváním a zkrápěním. Součástí dodávky jsou všechny revize a zkoušky v souladu s platnými předpisy. V roce 2019 to byla největšírealizacenovéúpravárenské linkynazpracováníkame- niva v České republice. V únoru 2019 předala společnost do zkušebního provozu novou technologickou linku do kamenolomu Brant na Rakov- nicku. Kamenolom je surovinovou základnou obalovny společ- nosti Froněk, s.r.o., která je stabilní a dlouhodobě prosperující společností střední velikosti. Firma realizuje stavební projekty v oblasti dopravního a inženýrského stavitelství. Linka má nižší emise i díky dotaci z Evropského fondu Na financování dodávky linky na drcení kameniva společ- nostiFroněksepodíleltakéEvropskýfondproregionálnírozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. Předmětem nadlimitní zakázky dle zákona 134/2016 zadávané v otevře- 80

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=