Magazín | 3 | 2019

Technika 50 let značky Caterpillar na českém trhu Text: Jan Křeček, Zeppelin CZ s.r.o., foto: Zeppelin CZ s.r.o. Když se v 60. letech minulého století v tehdejším Československu rozhodovalo o významných liniových stavbách, budování přehrad a povrchové těžbě uhlí, ukázalo se, že v zemi chybí potřebná technika. Žádná země bývalého východního bloku nevy- ráběla dostatečně silné stroje, které by svým výkonem odpovídaly nárokům pro taková zadání. v Československu. Letos v září to bylo přesně 50 let od okamžiku, kdy Phoenix Praha nabídl výkonné a kva- litní žluté stroje domácím zákazníkům. V tradici dnes úspěšně pokračuje společnost Zeppelin CZ. Bylo tedy rozhodnuto o dovozu těžké stavební tech- niky ze západu. V roce 1969 byla proto v Praze založe- na společnost Phoenix Praha, která se stala oficiálním dealerem amerických stavebních strojů Caterpillar 72 Bezkonkurenční servis První stroje překvapily výkonem, nebývalou spoleh- livostí, a především bezkonkurenčním servisem, který se k nim automaticky vázal. V době, kdy celá řada výrobků patřila k nedostatkovým a na některé zboží se muselo čekat i měsíce, Phoenix Praha zajišťoval dodávky náhradních dílů do druhého dne. Průlomové bylo objednávání chybějících komponentů prostřed- nictvím telefaxu. Doručení probíhalo letecky z centrál- ních skladů v Belgii. Stroje Caterpillar tak měly pro československé hospodářství životní význam. Součástí nabízených služeb bylo už tehdy rovněž školení posá- dek, poskytování polního servisu a pravidelná údržba. Caterpillary byly k vidění na všech zásadních stav- bách. Podílely se na budování komunikací včetně prv- ní československé dálnice D1, která od roku 1980 bez přerušení propojila Prahu s Bratislavou. Stroje Cat pomáhaly se stavbou továren, chemiček, elektráren i sídlišť, pracovaly v dolech, zajišťovaly nakládky a vr- šily materiál na mocných přehradách. Díky špičkové péči dokázaly i v tvrdých a nehostinných podmínkách 1969 1984 1975 1979

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=