Magazín | 3 | 2019

Technika Technika pro stavbu a opravy silnic Text: Ing. Martin Vašek, KOBIT, spol. s r.o., foto: KOBIT, spol. s r.o. Stále aktuální a stále diskutované téma je současný stav silnic a rozvoj dopravní infrastruktury a s nimi přímo související výstavba a provádění oprav. Pro tuto specifickou činnost, ať už se jedná o vlastní výstavbu silnic nebo jejich opravy, existuje mnoho různých technologií. Aby byla tato činnost prováděna správně, jsou vytvořeny určité návody, jenž jsou definovány tzv. technickými podmínkami. Ty popisují procesy od identifikace a vyhodnocení jednotlivých dějů a poruch až po způsoby jejich odstranění a jsou určující i pro konstrukci a funkčnost strojů. Jedním z předních výrobců zařízení pro tyto specifické činnosti je společnost KOBIT, spol. s r.o. z Jičína, která tyto stroje vyrábí již téměř 30 let. Na několika strojích tohoto výrobce Vám před- stavíme zajímavé technologie a metody sloužící k výstavbě a sanaci komunikací. Plošná aplikace asfaltových emulzí Součástí mnoha technologických postupů při opravách a budování podkladních vrstev v konstrukcích vozovek je i plošná aplikace asfaltu a asfaltových emulzí. Slouží k ob- nově povrchových vlastností na opotřebovaných asfaltových vozovkách, vyfrézovaných plochách či pro spojení jednotli- Čištění povrchů Jednou ze základních podmínek pro provádění na- vazujících činností, například po odfrézování krytu vo- zovky, je vyčištění povrchu od nečistot. Pro tuto práci se používají nástavbové zametače, které mechanicky pomocí kartáčů vyčistí povrch a nečistoty odsají sací hubicí. Pro co nejlepší funkci je nutné dodržet nejniž- ší možnou rychlost jízdy a pokud možno nejvyšší sací výkon. Tento proces lze ale posunout na podstatně 62 vých vrstev při stavbě či opravě krytu. Nástavby jsou vyba- veny ohřevem, tepelnou izolací a technologií pro aplikaci postřiku rozstřikovací lištou i zařízením pro ruční aplikaci (pro ošetření drobných ploch, hran apod.). Nástavby se liší podle způsobu ohřevu, pracovní teploty a systému ovládání a řízení dle požadované přesnosti dávkování. vyšší úroveň použitím vysokotlaké technologie, při které dochází k vymytí povrchu vysokým tlakem vody a následnému odsátí společně s nečistotami. Nástav- by s touto technologií jsou běžně vyráběny už několik let, ale pouze na export. Tato technologie u nás zatím není rozšířena, což je z hlediska kvality údržby vozovek velká škoda.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=