Magazín | 3 | 2019

Technika Elektrické nebo naftové mobilní kompresory? Text: Petr Přinosil, Atlas Copco s.r.o., foto: Atlas Copco s.r.o. Otázka alternativní energie pro stavební stroje se v poslední době dostává čím dál víc do popředí především kvůli zavedení emisních norem Stage V pro motory nesilničních pojízdných zařízení. Bohužel hybridní technologie nebo pouze mobilní kom- presory napájené z baterie nejsou pro tento typ zařízení příliš vhodné vzhledem k potřebné velikosti motorů a nemožnosti dobíjení během provozu např. v porovnání s osobními automobily. Takže jedinou alternativou k dieselovým motorům se zdá být elektrický motor u mobilních kompresorů. Rozhodnutí mezi volbou elektromotoru nebo naf- tového motoru k pohánění mobilního vzduchového kompresoru se dostalo do středu pozornosti zejména díky vývoji v odvětví silničních vozidel. Existuje ně- kolik dobrých důvodů, proč dát přednost mobilním kompresorům poháněným elektrickými motory před kompresory poháněnými motory naftovými. Poři- zovací náklady u elektrického motoru jsou nižší než u motoru dieselového STV (jednostopých vozidel). Také provozní náklady jsou téměř o 50 % nižší, po- kud je k dispozici dostatek elektrické energie ze sítě. U elektrických motorů není zapotřebí doplňovat palivo, AdBlue nebo měnit DPF (filtr pevných částic), jsou zde delší servisní intervaly od 250, 500 až po 1000 nebo 2000 RHS a navíc nabízí delší palivovou autonomii. Překvapivě jsou elektrické kompresory také bezpeč- nější pro obsluhu. Neexistuje žádné riziko poranění horkými díly, jako je např. výfukové potrubí nebo tlu- mič výfuku a v nebezpečných prostředích není potře- 58 ba přepravovat hořlavé palivo po pracovišti. A neměli bychom zapomínat také na nižší hlučnost a nulovou produkci emisí u elektrických kompresorů. Jednou z nevýhod je nezbytná dostupnost elektrické energie (v ideálním případě z rozvodné sítě) a omezení u ně- kterých variant, např. vestavěný generátor u mobilní- ho kompresoru. Atlas Copco bere v úvahu všechny výhody plynoucí z elektromotoru a vyvinulo řadu mobilních elektric- kých kompresorů typu plug and play, tzv. E-AIR. V této řadě naleznete vhodné řešení pro nejtypičtější aplika- ce s volným přívodem vzduchu až 31,2 m 3 /min a pra- covním tlakem max. 14 bar. Tyto reálné mobilní stroje používané na pracovišti jsou vyrobeny tak, aby díky speciální plastové kapotě HardHat či antikoroznímu certifikovanému nátěru C3 odolaly i ná- ročnému prostředí. Menší rozměry a hmotnost do 50 % ve srovnání s běžnými kompresory snižují požadavky na přepravu a nakládání. Některé z těchto jednotek jsou vybaveny inovativní tech- nologií pohonu s proměnnými otáčkami (VSD) a elektro- nickým regulátorem tlaku na ovládacím panelu. S takovým zařízením můžete snadno pokrýt několik aplikací a dokon- ce ještě dále snížit náklady spojené s vlastnictvím - stačí jen nastavit potřebný tlak a průtok na digitálním ovládacím panelu a můžete začít používat čisté E-AIR. Máte-li zájem o některý z našich energeticky úspor- ných a kompaktních E-AIR mobilních kompresorů, obraťte se na nejbližšího obchodního zástupce spo- lečnosti Atlas Copco.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=