Magazín | 3 | 2019

Materiály a technologie Mostní obrubníkové odvodnění MEA DECK zvyšuje bezpečnost a snižuje náklady Zdroj: MEA Water Management Mnohaleté zkušenosti s instalací mostního obrubníkového odvodnění zcela jasně prokázaly, že použitím tohoto způsobu zachycení a odvedení dešťové vody se zvyšuje bezpečnost a zároveň se při rekonstrukcích mostů snižují celkové náklady. Zvětšení šířky jízdního pruhu a snížení nákladů Další výhodou využití obrubníku pro odvodnění je zvýšení šířky jízdního pruhu o odvodňovací proužek, kde při případném zúžení jízdních pruhů mohou auta plynule projíždět. Způsob podélného odvodnění ale také snižuje náklady. Někdy i velmi výrazně, protože se snižuje množství prostupů konstrukcí v porovnání Rychlé svedení vody mimo vozovku Dešťová voda se ihned svede mimo vozovku do podélných žlabů skrytých v obrubníku, nehromadí se mezi bodovými odtoky a na silnici se tak snižuje možnost vytváření nebezpečných kaluží. Voda, která se dostane rychleji mimo asfaltovou vrstvu také nepro- sákne v takové míře do spodních vrstev. Díky tomu se zvyšuje životnost konstrukční pojezdové vrstvy hlavně v zimních měsících. 56 s bodovým odvodněním. Tím, že je voda svedena do žlabu mimo vozovku není již nutné při malém spádu instalovat bodové odvodnění po několika metrech, ale dle hydraulických výpočtů stačí odtok někdy až na jednom konci mostu. Rekonstrukce mostů Rekonstrukce mostů prokázaly úspory nejen při sa- motné realizaci, ale v průběhu let i při údržbě odvod- ňovacího systému. V některých případech byl původní odtokový kanál umístěný na vnější římse mostu na- hrazen obrubníkovým žlabem. Odstranil se tak nejen komplikovaný detail při rekonstrukci, ale také nároč- ný detail pro údržbu na exponovaném místě. Takový detail byl upraven například na mostě na obchvatu u Jablůnkova. I jiné případy rekonstrukcí umožnily úsporu finanč- ních prostředků. Nebylo nutné vrtat nebo opravovat tolik prostupů mostovkou jako v případě bodového odvodnění, např. v případě přehradní hráze Husinec. Most bez svislých prostupů a rychlé proudění vody Komplexní řešení od návrhu bylo řešeno na Troj- ském mostě v Praze, kde mostovkou neprochází jediný svislý prostup od žlabu a voda je svedena do kana-

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=