Magazín | 3 | 2019

Technika Firma Michlovský-protlaky provedla podchod pod řekou Otavou pro plynovod Text: Ing. Tomáš Absolon, foto: Michlovský-protlaky, a.s. Z důvodů nevyhovujícího stavu odstranila letos na podzim společnost UGA, spol s.r.o. plynovodní potrubí nadzemního pře- chodu na Písecku a nově je přemístila pod říční dno řeky Otavy. U Zátaví byl přechod VTL plynovodu přes Otavu navržen novým ocelovým potrubím 508x10 mm (s izolací PE N v+FZM-S) uloženým pod dnem řeky v délce 95 m. 75x100, který ve svém segmentu patří svými parametry mezi nejvýkonnější v České republice. Podle geologických předpokladů se měla osa potrubí nacházet v jemno- zrnných sedimentech přibližně 2,9 m pod dnem říčního koryta. Poloměr řízeného vrtu mezi startovací a koncovou jámou byl navržen na 950 m,“ zodpověděl Tomáš Absolon, závodní firmy Michlovský-protlaky. Po přípravných vrtech jsme zahájili pilotní vrt. Jako první jsme zvolili klasické osazení vrtací hlavy TriHawkem, které bylo dostačující. Během pilotního vrtu byly zaznamenány již od hloubky 1,5 m zvýšené tlaky, takže práce probíhaly dál v poma- lejším tempu a pilotní vrt byl dokončený na druhý den. Poté následovalo rozšiřování, které podle očekávání ovlivnily místní geologické poměry. Bylo jasné, že vrt se musí rozšiřovat pomalu a několikrát po sobě. Postupně byl rozšiřován na DN160, DN250, DN320, DN450, DN520, DN 600 a nakonec na DN700. Po vyčištění vrtu se přistoupilo na zatahování potrubí pod řeku. Jenže při vtažení prvních šesti metrů se prudce zvedl tlak v tahu, takže potrubí muselo být vytlačeno zpět za koncovou jámu, protože hrozilo jeho zaklínění ve vrtu, nebo utržení vrtných příslušenství v podzemí. Proto byl vrt rozšířen až na průměr 820 mm, což trvalo ze všeho nejdéle. Zodpovědný zhotovitel díla společnost UGA, spol s. r. o. vybrala k protlaku bezvýkopové části firmu Michlovský-protlaky, a.s. Investorem této zakázky je E.ON Distribuce, a. s. – České Budějovice. „Na základě dřívějších zkušeností s podvrty řeky Otavy jsme použili pro horizontální řízené vrtání stroj Vermeer 54 Díky tomu však bylo potrubí lehce vtaženo pod řeku během pár desítek minut. „I přes složitější geologické podmínky (místní tvrdí, že se jedná o „perlovou rulu“) se nám podařilo vrt dokon- čit dle projektové dokumentace. I když čas vrtu překonal původní odhady, díky zkušeným pracovníkům, výkonné technice a velké porci trpělivosti se práce podařily dokon- čit bez vad. Jedinečnost této stavby spočívá zejména v dél- ce přemostění, dimenzi potrubí a složitých geologických podmínkách (tř. těžitelnosti 5-6, dle ČSN 73 3050). Podě- kování za příležitost realizace tak specifického vrtu patří společnosti UGA, spol s. r. o., firmě ADASI Morava, s.r.o. pak za rychlou dodávku výplachových produktů na stav- bu,“ řekl na závěr Tomáš Absolon. Kontakt: Michlovský-protlaky, a.s. Salaš 99 763 51  Zlín E-mail: protlaky@michlovsky.cz www.michlovsky-protlaky.cz

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=