Magazín | 3 | 2019

Konference Až 10 let. Takové zpoždění nabírají důležité dopravní stavby kvůli špatně nastaveným zákonům Odborníci řešili, jak urychlit přípravu prioritních staveb Zdroj: Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury, www.konference-morava.cz, www.infrastrukturamorava.cz Jedinou cestou, jak překonat neschopnost státu realizovat páteřní dopravní infrastrukturu v dohledné době, je změna zákonů. Jejich současná podoba způsobuje, že mnohé projekty nabírají zpoždění až 10 let. Reálně tak hrozí, že Česká republika bude čelit komplikacím při čerpání evropských financí. Navíc se ještě více prohloubí zaostalost dopravní infrastruktury oproti sou- sedním zemím. I to zaznělo na mezinárodní konferenci Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů. Její devátý ročník tradičně hostily Luhačovice. Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě. „Naší rolí je stále dokola opakovat, že proces přípravy strategických projektů v ČR je nenormální, zdlouhavý a de facto neřiditelný. Říkám, že „opakování je matkou moud- rosti“, a proto stále dokola pořádáme tato odborná setkání. Pořadatelem akce se záštitou předsedů vlád České i Slovenské republiky, předsedy Poslanecké sněmovny Parla- mentu ČR, ministra dopravy ČR, ministra dopravy a výstavby SR, hejtmanůOlomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje a předsedů Trenčianského a Žilinského kraje je 42 Současný stav chceme všichni změnit, ale musíme to hlavně udělat, nikoliv pouze o tom řečnit. Strategické infrastrukturní projekty jsou v područí špatně nastavené legislativy, což ve svém důsledku nekontrolovatelně prodlužuje proces přípra- vy jednotlivých projektů,“ říká předseda Libor Lukáš. „Je jasné, že budeme i nadále zvyšovat tlak na úpravu stavební legislativy a nastavení modelu dlouhodobého, předvídatel- ného financování infrastrukturních investic. Jen tak můžeme dosáhnout zkrácení lhůt při přípravě a realizaci staveb a sta- vebně-inženýrské procesy pak můžeme opravdu systematic- ky řídit,“ dodává. Účastníci konference pozitivně hodnotili další novelu zá- kona o Urychlení výstavby dopravní infrastruktury a zároveň podpořili také připravovanou změnu Stavebního zákona, který má alespoň v základních parametrech řešit zásadní nedostatky, které brání svižné přípravě staveb. „Musíme mít

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=