Magazín | 3 | 2019

Materiály a technologie Sanace potrubí bez rozkopaných ulic? Řešením jsou moderní bezvýkopové metody Zdroj: BHM spol. s.r.o. Dříve byly opravy potrubí noční můrou. Rozbité silnice, chodníky, omezení občanů a vysoké náklady na vrácení komunikací do původního stavu. Dnes lze sanace potrubí provádět mnohem efektivněji. Jak bezvýkopové práce probíhají? problémů způsobených právě pracemi na kanalizaci. Zavřené komunikace, dopravní kolapsy, nespokojení lidé, kterým tyto zásahy způsobují různá omezení. Přitom existují inovativní metody, které celý proces renovace potrubí zjednodušují, šetří náklady, čas a životní prostředí. Průkopníkem bezvýkopových metod nejen v České republice je společnost BHM spol. s.r.o., která za dobu své více než 28 leté existence sanovala přes 210 km potrubí. Bezvýkopové sanace začínají prací robotů, které na- hrazují těžkou manuální práci. Kamery monitorují potrubí, roboty odstraňují závady K bezvýkopové technologii olomoucké společnosti BHM spol. s r.o. patří i robotizace. Před zahájením jakýchkoliv prací v potrubí je nutné nejprve zjistit ak- tuální technický stav pomocí kamery typu CamBoss Každá splašková a dešťová kanalizace, propustek nebo zatrubněný potok má svou životnost. Vždy nasta- ne čas, kdy je potřeba ho zkontrolovat, opravit, nebo vyměnit. Proto není neobvyklé, když se stanete svědky 32 s  vysokou rozlišovací schopností a dosahem 300 metrů. BHM spol. s r.o. disponuje 6 kusy kanalizačních robotů různých rozměrů, které pokryjí práce v po- trubí kruhových profilů od DN 150 mm do DN 600 mm a v potrubí vejčitých profilů od DN 300/450mm do DN 500/750 mm. Operátor ovládá činnost kanalizačního robota z kabi- ny vozu, který je propojený kabelem s dosahem až 85 metrů od startovací revizní šachty. Kanalizační robot odstraňuje překážky jako přečnívající přípojky, prorůs- tající kořeny, inkrusty, vyteklé betony ze spojů nebo na dně, cizí předměty apod. Po bezvýkopové opravě potru- bí a vytvrzení vložky, kanalizační robot otevírá zaslepené otvory přípojek, aby se staly opět funkčními. Po vyvložkování potrubí a ukončení prací robota je provedena kolaudační prohlídka, která se za- znamenává na CD/DVD/SD s popisem v záhlaví Monitorovaci robot pro zjišťování stavu kanalizace Vertiliner - připraveno k předání investorovi

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=