Magazín | 3 | 2019

D3 0309/II D3 0310/I D3 0310/II Zahájení stavby 02/2016 04/2019 03/2019 Uvedení do provozu (*předpoklad) 12/2019 *10/2022 *10/2022 Kategorie D 27,5/120 Délka hlavní trasy 10 680 m 7 197 m 12 536 m Počet stavebních objektů 75 166 136 Tunel (hloubený) --- 999,5 m --- Mosty na dálnici D3/další silniční/ostatní 4/--/1 (1 ekodukt) 6/8/-- 17/3/4 (3 želez. + 1 ekodukt) Celková délka mostů 135 m 448 m 2 160 m Mimoúrovňové křižovatky - MÚK MÚK Ševětín MÚK Lhotice (přestavba) MÚK Pohůrka MÚK Krasejovka MÚK D. Třebonín MÚK Roudné Okružní křižovatky - OK 1 2 3 Protihlukové stěny – celková délka 1 771 m 5 512 m 3 220 m Opěrné a zárubní zdi --- 704 m --- Přeložky ost. komunikací – celková délka 3,4 km 5,0 km 10,3 km Přeložka železniční tratě --- --- 1 350 m Objem zemních prací - výkopy 0,6 mil. m 3 2,1 mil. m 3 2,1 mil. m 3 Objem zemních prací - násypy 0,4 mil. m 3 0,8 mil. m 3 2,4 mil. m 3 Zhotovitel PDSP VALBEK s.r.o. PRAGOPROJEKT a.s. jako správce SUDOP PRAHA a.s. jako zástupce Zhotovitel stavby EUROVIA CS, a.s. Sdružení firem HOCHTIEF CZ a.s. COLAS CZ a.s. M-SILNICE a.s. Sdružení firem SALINI IMPREGILO S.p.A. Doprastav, a. s. Cena stavby dle smlouvy: (bez DPH) 933 mil. Kč 5 285 mil. Kč 5 804 mil. Kč Tabulka 2 – Základní údaje k uváděným stavbám ŘSD na dálnici D3 D3 0309/II 1. fáze výstavby nového levého jízdního pásu jako druhé poloviny dálnice (lokalita za začátku zprovozňo- vané stavby za MÚK Ševětín) 23 jsou uvedené v tabulce 2. Za zdůraznění stojí sku- tečnost, že se jednalo o stavbu v trase současné sil- nice I/3, která byla v letech 1985 – 1994 budována jako poloviční profil (½ profil) budoucí dálnice D3, a to jako její pravý jízdní pás (ve směru staničení od Prahy). Výstavba tak probíhala ve třech základních fázích. V 1. fázi po dobu realizace novostavby levé- ho jízdního pásu jako druhé poloviny dálnice byla doprava vedena po stávající silnici I/3 s dopravním omezením (zpravidla 70 km/h). Ve 2. fázi v pro- sinci 2018 rok před úplným zprovozněním došlo Stavba Popis úseku [kategorie: D 27,5/120] Délka [km] JIHOČESKÁ D3 – stavby zprovozněné Zprovozněno 0309/I Bošilec – Ševětín 8,1 24. 6. 2019 0309/II Ševětín – Borek 10,7 10. 12. 2019 Celkem zprovozněno 18,8 JIHOČESKÁ D3 – stavby zahájené Zahájeno 0310/I Úsilné – Hodějovice 7,2 17. 4. 2019 0310/II Hodějovice – Třebonín 12,5 29. 3. 2019 CELKEM zahájeno 19,7 Tabulka 1 - Rok 2019 na jihočeské dálnici D3 přehledně (20 km zprovozněno a 20 km slavnostně zahájeno) D3 0309/II 2. fáze výstavby pravého jízdního pásu v trase silnice I/3 (stejná lokalita) D3 0309/II 3. fáze výstavby s vedením dopravy v každém jízdním pásu před uvedením do provozu (stejná lokalita) D3 0309/II Výstavba v roce 2019 v trase silnice I/3 (pohled od jihu směrem na Prahu) Zdroj: ŘSD ČR, Technické průvodky staveb, 01/2016 a 07/2019

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=