Magazín | 3 | 2019

Rozhovor Potřebujete rychle, jednoduše a výhodně prodat použitou techniku? Vyzkoušejte on-line aukci! Jednoduše, s nízkými náklady a za co nejvyšší cenu prodat svou starší stavební a komunální techniku aktuálně potřebuje celá řada společností ze soukromé i veřejné sféry. Moderní a efektivní formu prodeje použitých, vyřazených či nepotřebných vozi- del na našem trhu již delší dobu nabízí společnost VeaCom s.r.o. Výhody a benefity plynoucí z využívání elektronických aukcí v následujícím rozhovoru popisuje jednatel společnosti Ing. Jan Havel. 20 Používáme propracovaný aktivní marketing, kdy před každou aukcí aktivně oslovujeme zmíněný kmen tisíců dražitelů a techniku zároveň intenzivně inzerujeme na nejvýznamnějších tuzemských a mezinárodních portá- lech. Tento systém, kdy oslovíme mnohonásobně více potenciálních zájemců než dokáže prodávající firma vlastními silami, nám umožňuje prodávat techniku až o desítky procent výhodněji. Zvýšení výnosů z prode- je nepotřebné techniky nám potvrzují i naši stávají- cí partneři. Díky systému dražebních jistin zároveň prodávajícím garantujeme uhrazení nejvyšší nabídky dosažené v aukci. Důležitá je rovněž vysoká transpa- rentnost prodeje, kdy má každá firma možnost sledo- vat průběh aukce on-line. Snad úplně každá firma pak ocení úsporu času a nákladů, které jsou s každým pro- dejem spojeny. Zajišťujeme kompletně celý prodejní proces od pořízení fotografií, přes fakturaci a platbu až po domluvení termínu transportu. Kdo je vaším typickým zákazníkem a jaký druh techniky a vozidel prodáváte? Tady se neodvážím paušalizovat, protože je to prak- ticky každá společnost provozující techniku či vozidla, ale mezi naše významné partnery patří například sku- pina ČEZ, velké stavební firmy jako SKANSKA, COLAS nebo OHL ŽS, dále řada subjektů z oboru odpadové- ho hospodářství, zde bych uvedl například společnost AVE CZ, nebo důlní a těžební společnosti jako Seve- ročeské doly. Co se týká typu techniky, tak pro naše partnery zajišťujeme prodej od stavební techniky, tedy bagrů, damprů, nakladačů apod., přes svozové a ko- munální vozy až po osobní auta a drobnou techniku. Jelikož je mezi našimi dražiteli i velké množství servisů a vrakovišť, dokážeme zajímavě zhodnotit i nepojízd- ná či již částečně rozebraná vozidla za hranicí život- nosti. Naprostou většinu techniky se nám daří prodat Můžete krátce představit vaši společ- nost? Jsme ryze česká firma, která se snaží svým zákaz- níkům pomáhat v prodeji nepotřebného majetku již více jak 10 let. Za tuto dobu jsme vybudovali největší tuzemský aukční portál použité techniky a díky velké- mu zájmu o naše služby jsme v loňském roce otevřeli pobočku i na Slovensku. Aktuálně evidujeme přes pět tisíc registrovaných tuzemských a zahraničních společ- ností, které se pravidelně aukcí účastní. Naši dražitelé jsou firmy nejen z ČR a ze Slovenska, ale také z celé Evropy i dalších kontinentů. Umíme úspěšně prodat široké spektrum techniky a vozidel z nejrůznějších od- větví, ze kterých bych jmenoval zejména stavebnictví, komunál, energetiku, ale i další oblasti jako lesnictví či zemědělství. Jak byste stručně popsal hlavní výhody on-line aukcí? Základní výhodou je určitě výše prodejní ceny.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=