Magazín | 3 | 2019

Stavby Čermák a Hrachovec - specialisté nejen na stavby inženýrských sítí Text: Ing. Ivan Grin, Čermák a Hrachovec a.s., foto: Čermák a Hrachovec a.s. Na českém stavebním trhu působí už od roku 1993 a za více než čtvrtstoletí své existence si společnost Čermák a Hrachovec, a.s. vydobyla především v pražském a středočeském regionu pozici jednoho z lídrů v segmentu výstavby inženýrských sítí, zejména pak vodovodů a kanalizací. Svým klientům nabízí rovněž výstavbu a rekonstrukci komunikací a nově i realizaci speciálních staveb souvisejících s bouřlivým rozvojem kabelových sítí. vlastní rozsáhlou výrobní kapacitu. Díky kvalifikovaným a zkušeným montérům, svářečům a technikům realizuje vodovodní řady všech profilů a garantuje vysokou užit- nou hodnotu i dlouhou životnost díla. Pracovníci firmy jsou žádáni také při haváriích nebo rekonstrukcích, zejména pak při výrobě a následné montáži různých atypických tvarovek. Stěžejní a nosnou činností společnosti zůstává vý- stavba a rekonstrukce kanalizačních stok, kanalizačních řadů, přípojek a objektů na stokové síti, přičemž díky svým oprávněním a technickému vybavení je často komplexním dodavatelem stavby. Podle potřeby využí- Transformace společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost v roce 2000 nastartovala její mo- hutný rozmach. Počet zaměstnanců se přehoupl přes 300 a společnost byla opakovaně zařazována mezi „100 nejlepších firem České republiky“ v oborové kategorii stavebnictví. Poté, co se v roce 2006 začlenila do fran- couzské skupiny COLAS SA, překročil roční obrat společ- nosti magickou hranici miliardy korun. A ten si nadále udržuje i od roku 2017, kdy se opět stala čistě českou firmou. Pro výstavbu kanalizací, vodovodních řadů, vodovod- ních sítí a domovních přípojek využívá společnost svoji 18 vá klasický otevřený výkop, hornický způsob v ražených šachtách a štolách nebo široké spektrum moder- ních bezvýkopových technologií. Bezvýkopové technologie nabízí investorům množ- ství nesporných výhod. Omezují dopad stavby na okolí, umožňují kontinuální provoz na komunikacích a zásad- ně redukují objem vytěžených a následně přepravova- ných a ukládaných zemin. Za poslední roky společnost zrealizovala v Praze řadu rozsáhlých zakázek, některé v celkovém finančním ob- jemu překračujícím částku 100 milionů korun bez DPH. V Karlíně se spolupodílí na výstavbě protipovodňových Rok Počet zaměstnanců 2016 281 2017 285 2018 285 Rok Obrat 2016 1,056 mld. Kč 2017 1,037 mld. Kč 2018 1,154 mld. Kč Protipovodňová opatření Karlín

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=