Magazín | Stavební stroje | 2022

Projekt a stavba Areály zavřených dolů. Jaká je jejich budoucnost? Text: Stavebniserver.com, Foto: DIAMO, vizualizace: Technoprojekt Státní podnik DIAMO provádí zahlazování následků hornické činnosti za účelem odstranění starých environmentálních zátěží a postupného zlepšení kvality životního prostředí. Redakce STAVEBNISERVER se zajímala o to, co bude s areály nedávno zavřených černouhelných dolů. Hned na úvod je důležité zmínit, že DIAMO nechce jen likvidovat a bourat. Chce se podílet na rozvoji areálů dolů. V budoucnu by se důlní areály na Karvinsku mohly stát atraktivními lokalitami a přispět tak k rozvoji regionu. ňování budov nebo infrastruktury nesou- visející s hlavními důlními díly včetně vyvolaných investic. •• Sanace a rekultivace. Práce za účelem uvedení krajiny do stanoveného stavu DIAMO převzalo dle usnesení vlády od společnosti OKD na začátku roku 2021 Důl Staříč, Důl Frenštát, Důl Lazy, Důl Darkov, Důl ČSA a zlikvidovaný důl Dukla, včetně majetku, lidí, dobývacích prostorů, odvalů, od- kališť a celé řady činností. Nově vzniklý závod DARKOV státního podniku DIAMO už loni zahájil úzkou spo- lupráci s Moravskoslezským krajem s cílem stanovit principy využití území po ukončení těžby. Jak vyplývá z informací, která naší redakci poskytla tisková mluvčí státního podniku Jana Dronská, zahla- zování následků hornické činnosti, probíhající v sou- časné době na dolech, sestává z celé řady specifických prací: •• Zajištění legislativy nezbytné pro zahájení a realizaci likvidace dolu i její ukončení. •• Konzervace neboli zajištění dolu. Zde se jedná o souhrn činností zajišťujících důlní díla po ukončení těžby do zahájení likvidace (větrání, degazace, odvodnění). •• Technická likvidace dolu, zahrnující likvi- daci hlavních důlních děl včetně přísluš- ných objektů (likvidace v dole, na povr- chu, energie, atd.) •• Likvidace areálů. Do tohoto souhrnu čin- ností spadají veškeré demolice a odstra- 8 včetně realizace vyvolaných investic. •• Čerpání důlních vod a degazace. •• Realizace sociálního programu (výplata odstupného a nároků sociálního charak- teru).

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=