Magazín | Stavební stroje | 2022

skvělé zkušenosti s podporou digitálních služeb pro staveniště. Jako Smart Construction Partner se Kuhn Bohemia stává skutečným podporovatelem podnikání zákazníků v České republice a na Slovensku,“ uvedl Richard Clement, zástupce generálního ředi- tele Smart Construction. O Smart Construction Smart Construction byl coby technologický podnik od Komatsu poprvé představen v roce 2015 s cílem zlepšit efektivitu a řešit nedostatek pracovních sil, kte- rému čelí japonský stavební průmysl. Nyní je Smart Construction aktivní v Japonsku, Evropě, Severní Ame- rice a Austrálii. Smart Construction poskytuje řadu řešení, která doprovázejí projekty zemních prací od nabídkového řízení až po podávání reportů. Od bu- dování 3D světa na základě dat z dronu až po nalezení nejlepší trasy přepravy. S těmito daty pomáhá Smart Construction sledovat a optimalizovat pohyb strojů, technologií a materiálů na staveništích. Společně se svými partnery a klienty se společnost snaží zkrátit dobu realizace projektu, zvýšit zisk a zároveň učinit staveniště bezpečnější i ekologičtější. Retrofitem nebudou použita pouze pro pomoc ope- rátorům na stavbě, ale zároveň budou přenesena také do dalších chytrých řešení od Smart Construction (například Smart Construction Fleet a Dashboard), kde budou všechna data analyzována. To poskytne zá- kazníkům užitečné poznatky, které jim dále pomohou dosáhnout bezpečného, čistého a plně optimalizova- ného pracoviště. 7 Smart Construction Retrofit Kit Novinka letošního léta představuje 3D indikač- ní nivelační systém pro smíšený vozový park, který konvenčním rypadlům umožňuje provádět digitální stavbu mnohem snadněji než dříve. Tato sada pro modernizaci je součástí celého ekosystému Smart Construction, což znamená, že data shromážděná Smart Construction

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=