Magazín | Stavební stroje | 2022

kde si běžná technika ani neškrtne. Navíc je šetrný vůči povrchu. Neničí podloží, čímž někdy reálně předchází milionovým škodám. Vlivem nízkého tlaku na trávník za sebou nezanechává stopy a výsledný finiš definuje per- fektní vzhled bez zbytků trávy. Díky zadnímu válci je vi- ditelné pruhování. To nejvíce oceňují majitelé a správci golfových hřišť, fotbalových stadionů a dalších druhů sportovních areálů, ale také zámeckých zahrad a par- ků nebo třeba velkých farem. Promyšlené sezení klade důraz na zdraví a komfort člověka, který stroj obsluhuje mnohdy několik hodin v kuse. Společnost ITTEC představila svou vlajkovou loď pro v prostorách hotelu Zámek Valeč, kde se konala valná hromada statutárních zástupců SVPS (Spolek veřejně prospěšných služeb). Fakt, že stroj pro 4 roční období s výkonem o síle traktoru rozhodně není z cukru, ný- brž komplet z prvotřídní oceli, ocenili 5. května 2022 i účastníci předváděcí akce na 59. KONGRESU SKS (Sdružení komunálních služeb) ve Špindlerově Mlý- ně. U sousedů na Slovensku se v krásném prostředí Štrbského Plesa uskutečnil sněm k 30. výročí od zalo- žení sdružení ZOVP. Ventrac v loňském roce mimo jiné usnadnil přípravu areálu pro hudební festival Rock for People a podílel se na obnově mateřské školky poniče- né tornádem v Moravské Nové Vsi. Závěrem se nabízí prostá otázka. Chcete mít v gará- žích 30 různých strojů, anebo jediný multifunkční nosič? Zástupci firmy ITTEC americkou legendu rádi představí i ve vaší obci nebo firmě! www.ittec-ventrac.cz 59 komunální služby a údržbu na Jičínském veletrhu KOBIT i v areálu hradu Loket u příležitosti nultého ročníku Setkání ředitelů technických služeb západočeského regionu. ITTEC je zároveň hrdým partnerem a podpo- rovatelem několika důležitých sdružení a zástupci společnosti se těší jak z dosavadní synergie, tak na oboustranně výhod- nou spolupráci v dal- ších letech. Na konci dubna tak byl Ventrac představen například 6/2022 www.komunalweb.cz Téma: Univerzální nosiče nářadí 45 a správci golfových hřišť, fotbalových stadionů a dalších druhů sportovních areálů, ale také zámeckých zahrad a parků nebo třeba velkých farem. Pro- myšlené sezení klade důraz na zdraví a komfort člověka, který stroj obsluhu- je mnohdy několik hodin v kuse. Kam přijede, tam boduje Společnost ITTEC představila svou vlajko- vou loď pro komunální služby a údržbu na loňském Jičínském veletrhu KOBIT ivareáluhraduLoketupříležitostinulté- ho ročníku Setkání ředitelů technických služeb západočeského regionu. ITTEC je současně hrdým partnerem a podpo- rovatelem několika důležitých sdružení a zástupci společnosti se těší jak z dosa- vadní synergie, tak na oboustranně vý- hodnou spolupráci v dalších letech. Na konci letošního dubna tak byl Vent- rac představený například v prostorách Hotelu Zámek Valeč, kde se konala val- ná hromada statutárních zástupců SVPS (Spolekveřejněprospěšnýchslužeb).Fakt, žestroj pro čtyři roční období s výkonem o síle traktoru rozhodně není z cukru, nýbrž kompletně z prvotřídní oceli, ocenili 5. května 2022 i účastníci předváděcí akce na 59. kongresu SKS (Sdružení komunál- ních služeb) ve Špindlerově Mlýně . U sousedů na Slovensku se v kr ásném prostředí Štrbského Plesa uskutečnil sněm k 30. výročí od založení sdružení ZOVP. Ventrac v loňském roce kromě jiného usnadnil přípravu areálu pro hudební festival Rock for People a po- dílel se na obnově mateřské školy po- ničené tornádem v Moravské Nové Vsi. Závěrem se nabízí prostá otázka. Chce- te mít v garážích 30 různých strojů, anebo jediný multifunkční nosič? Platí- -li druhá možnost, zástupci firmy ITTEC americkou legendu rádi představí i ve vaší obci nebo firmě! (rs) Foto archiv/ITTEC

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=